Over Cirkelstad

Cirkelstad biedt een platform aan vooruitstrevende publieke en private partijen die werk maken van steden zonder afval, zonder uitval. Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. De materialen worden weer toegepast in nieuwe producten met een gelijkwaardige toepassing. Geen afval dus. Het werk wordt tevens verricht met de mensen uit de stad. Zij komen met inspiratie over hoe zij willen wonen, nemen initiatief tot wijkactiviteiten of worden uitgenodigd voor leer-, of werkplekken bij de betrokken partijen. Geen uitvallers dus.

Hiermee staat Cirkelstad voor een systeemaanpak om doorbraken te forceren. Participerende partijen zoeken elkaar op rondom projecten, behalen resultaat en zorgen dat die resultaten geborgd worden om een volgende keer, weer met nieuwe partijen te blijven werken aan een stad zonder afval, zonder uitval.

 

 

MEER OVER CIRKELSTAD

Landelijk Cirkelstadevent

cirkelstadevent 2

Het tweede landelijke Cirkelstadevent! Dit maal in Utrecht waar meer dan 20 partijen de Green Deal Cirkelstad Utrecht tekenen. Het programma is ingericht op het delen van (stadoverstijgende) ervaringen en het werk maken van een gezamenlijke onderzoeksagenda.

Programma&Aanmelden
 

The Fundamentals

bussemaker vanderlaan

Foto: Anke Teunissen

foto site cirkelstad

Ontwerp: Duzan Doepel

Van der Laan en Bussemaker hebben FabCity geopend (11 april t/m 26 juni). Cirkelstad staat op de campus met ‘The Fundamentals’. Over de afgelopen 10 jaar hebben we hard gewerkt aan inno-vaties, testopstellingen en proef-projecten. Met mensen die nu nog aan de zijkant van de arbeids-markt staan. Op FabCity verbeelden we dit met een fundament van 91 heipalen.

The Fundamentals
 

Starterskit 2015

Om je snel bij te kunnen praten, hebben we een Starterskit gemaakt. Aan de hand van vijf basis vragen kom je er achter waar Cirkelstad voor staat, welke ervaringen er zijn, hoe jij mee kunt gaan doen, hoe wij kennis delen via de academie en waarom we met de ministeries van I&M, EZ en BZK samenwerken.

Starterskit downloaden

starterskit

 

Referentie: Concept house village

CHV_referentie

Voordat ze op de markt komen worden alle producten uitvoerig getest. Merkwaardig genoeg geldt dat niet voor ons meest kostbare bezit, onze woning. Daar brengt Concept House Village op Heijplaat met een op de gebruiker gerichte testomgeving voor duurzaam bouwen, wonen en duurzame gebiedsontwikkeling verandering in.

Ria van Oosterhout over de realisatie van het Concept House Village.

Alle referenties