Afwegingen bij de realisatie van een Hub

Het wel of niet realiseren van een ‘grondstoffenhub’ is een thema dat in elke gemeente terugkeert. Gemeente Amsterdam heeft verkend wat het thema met zich meebrengt en welke interventies mogelijk nodig zijn. Met TUDelft is een onderzoek gestart en zijn twee sessies gehouden met belanghebbende (markt)partijen.

Uit de verkenning worden de volgende interventies geopperd:

  • Laat de markt z’n werk doen. Er zijn al behoorlijk wat initiatieven
  • Treed op als circulair opdrachtgever
  • Stel leidende principes, bruikbaar voor de verschillende afdelingen
  • Stimuleer regionale verwerking en transport
  • Stimuleer het gebruik van digitalisering

Meer info:

Interventies hub Amsterdam (pdf, Cirkelstad)
Onderzoeksproject voor grondstoffenmarktplaats (pdf, TUDelft)

Zie ook: Samen naar een nationale grondstoffenbank
< Samen naar een Nationale Grondstoffenbank | OPROEP: Wil jij actief bijdragen?! >