Agenda, waar treffen we elkaar?!

Ook benieuwd of geïnteresseerd in steden zonder afval, zonder uitval? De voorlopige agenda voor mei en juni waar de Burgemeester en wethouders, partners en vrienden te vinden zijn.

  • 20 mei overleg Cirkelstad Rotterdam
  • 27 mei overleg Werkgroep Green Deal Cirkelstad
  • 27 mei overleg Circulaire Stad Amsterdam
  • 2-3-4 juni Provada
  • 3 juni Cirkelstadtour op Heijplaat. Het Aedes duurzaamheidsnetwerk organiseert voor corporatiemedewerkers een werkbezoek aan Heijplaat.
  • 3 juni Bouwen met kringlopen. Debat in Pakhuis de Zwijger [inschrijven]
  • 2 juni (Eindhoven) en 9 juni (Amersfoort). Het ministerie van BZK in gesprek over Agenda circulaire economie [inschrijven]
  • 22 mei en 18 juni. LEF. De Ministeries BZK, EZ en I&M gaan in debat met de markt over de opgave Naar een circulaire economie in de bouwsector
< Naar een basiskwaliteit Cirkelstad | Het Perspectief van de Circulaire Stad >