Naar een basiskwaliteit Cirkelstad

Laten we het nou niet meteen hebben over een norm, toetsingskader of certificeringssysteem. De weg naar circulaire gebieden en gebouwen is nog vol op in ontwikkeling. Het kan echter geen kwaad om zo nu en dan al eens wat ‘piketpaaltjes’ te slaan. Wat kan er nu al en wat verwachten we van elkaar als we het hebben over een circulair gebouw?

In Amsterdam heeft de Dutch Green Building Councel met gemeente Amsterdam en stichting de 4 Winden (CPO) eens een aanzet gegeven, een eerste vingeroefening: basiskwaliteit. Partners en vrienden worden gevraagd te reageren zodat het een gedeelde basiskwaliteit kan gaan worden. Interesse? Mail naar: .

< Remix: het alternatief voor leegstand | Agenda, waar treffen we elkaar?! >