Bijeenkomst Circulaire Bouweconomie

Verslag van de Bijeenkomst Circulaire Bouweconomie op de Bouwcampus in Delft op donderdag 8 november 16:00 – 17:30

Deel I, actuele stand van zaken en hoe verder

Welkom door Peter Paul van Kempen (gespreksleider)

 

Overhandiging van het nieuwste nummer van Stadsblad door Roger Mol directeur projecten Rijksvastgoedbedrijf aan Hans Scherpenzeel projectleider CBE binnen de Bouwagenda.

(Lees ook het artikel over deze special edition van het Stadsblad)

 

Animatiefilm over de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie

 

Gezamenlijk interview met: Elphi Nelissen, Hoogleraar TU/e, decaan bouwkunde, lid SER Noord Brabant, lid Taskforce Bouw en van daaruit trekker thema circulaire bouweconomie, voorzitter Transitieteam. Helen Visser, voorzitter Bouwend Nederland, programmamanager duurzaamheid. Esther ’t Hoen, vanuit BZK verantwoordelijk voor het Rijksbrede programma Circulaire Economie, deelprogramma Bouw.

 

Deel II Praktijkprojecten

 

BNA heeft de dag na het verschijnen van de TA het manifest ‘Wij gaan circulair’ uitgebracht, inmiddels ondertekend door 75 vooraanstaande leden. Vervolgens het de BNA onderzoek gedaan naar de informatie behoefte onder architecten op het gebied van circulair bouwen. Op basis van de resultaten is inmiddels al een masterclass van start gegaan. BNA-voorzitter Nathalie de Vries bod het onderzoek aan aan Elphi Nelissen.

 

Claartje Vorstman van RWS vertelde over de bouw van het circulaire viaduct bij de Reevesluis in Kampen dat volledig kan worden hergebruikt door het te demonteren, verplaatsen en ongeschonden op een andere plek weer op te bouwen. Het viaduct heeft een levensduur van 200 jaar tegenover 30-40 jaar voor gewone viaducten. Zie het korte filmpje hierover.

 

Velux, producent van dakramen heeft i.s.m. het Woonbedrijf uit Eindhoven en A van Liempd sloopbedrijven een proef gedaan om dakramen te maken van hout dat bij sloop beschikbaar is gekomen. Filmpje van 2 minuten is beschikbaar en Ronald Bal van Velux en Barthel van Dinther van A. van Liempd Sloopbedrijven BV antwoorde enkele vragen: wat er nog is voor verdere projecten, opschaling.

 

De DGBC heeft met medewerking van Circle Economy, SGS Search en Metabolic en met steun van de Redevco foundation een onderzoek uitgevoerd en gepubliceerd A Framework for circular buildings. Annemarie van Doorn, directeur DGBC lichte kort toe en bod de publicatie aan aan Esther ’t Hoen van BZK en wil graag met haar in gesprek over verdere invulling

 

Deel III Transitiebureau en uitvoeringsprogramma 2019

Hans Scherpenzeel, projectleider CBE van de Bouwagenda vertelde over:

  • Oogst uit bijeenkomsten met stakeholders
  • Inventarisatie lopende projecten
  • Eerste schets van het uitvoeringsplan
  • (Door) ontwikkeling door Transitiebureau

 

White paper

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verrichte Jongehonden een inventariserend onderzoek naar een uniforme meetmethode voor circulair bouwen. In dit onderzoek is de visie van gerenommeerde partijen uit het veld verkend aan de hand van drie kernthema’s:

  • Ideeën, verwachtingen en behoeften rondom een uniforme meetmethode;
  • Praktijkervaringen met (circulaire) meetmethodes en bijbehorende lessen en successen;
  • Ideeën over de implementatiewijze van een uniforme meetmethode.

W/E adviseurs, Alba Concepts, Dutch Green Building Council, Copper8, Stichting Bouwkwaliteit, Nibe, Madaster en BAM Bouw en Techniek. De integrale paper is hier te downloaden.

 

Meer info:

www.circulairebouweconomie.nl

< Gemeenschappelijk tuin voor waterberging | Stand van zaken Rotterdam: ‘Niet lullen maar poetsen’ >