Boost de circulaire economie in jouw gemeente

De gemeenteraadsverkiezingen liggen achter ons. Nu begint het grote spel met het formeren van colleges en opstellen van collegeakoorden. Gemeenten spelen een belangrijke rol binnen de coöperatie. Zij zijn bepalend in het vestigingsklimaat, eigen projecten uitvoeren en verbinder tussen partijen uit de stad. Wij kunnen onze ambities dan ook het best realiseren in samenwerking met gemeenten. Daarom is het belangrijk dat de collegeakkoorden aandacht hebben voor de circulaire en inclusieve stad. We hebben zelf al eens een paragraaf geschreven die prima zou passen in een dergelijk akkoord, voor alle politieke ‘kleuren’. Doe er je voordeel mee!

 

Onze ambitie is om in [naam gemeente] werk te maken van een circulaire, duurzame en innovatieve economie en deze nadrukkelijk te verbinden met het creëren van werk voor hen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. De overstap naar een circulaire economie biedt uitstekende kansen voor economische ontwikkeling, zowel voor bestaande als voor toekomstige bedrijven/sectoren. De circulaire economie creëert daarmee nieuwe en duurzame werkgelegenheid. Het college wenst deze werkgelegenheid ook nadrukkelijk in te richten voor inwoners die nu nog ‘langs de kant’ van de maatschappij staan. Hiervoor wordt een multidisciplinair actieprogramma ingericht zodat bedrijven, organisaties en publieke instellingen in onderlinge verbondenheid de benodigde stappen zetten om circulaire en inclusieve kansen te verzilveren. Met dit programma geeft het college invulling aan duurzame groei door te koersen op een circulaire samenleving: een samenleving zonder afval, zonder uitval. Hiermee ontstaat een nieuwe economie die gedragen is door ons allen.

< Masterclass Inclusieve gebouwen – financiën | Handelsmissie New York city >