Bouwprogramma MRA helpt Cirkelstad versnellen

update: 10 oktober 2017

Cirkelstad maakt werk van steden zonder afval, zonder uitval. Door regionaal een community of practice (CoP) in te richten waar zowel publieke als private partijen hun vraagstukken delen met elkaar. Elkaar verder helpen en wanneer nodig aanvullend onderzoek opzetten. De community is gericht op de praktijk en iedereen met gelijke ambitie kan aansluiten.

In lijn met de groei-agenda om van 5 naar 30 steden te groeien past ook een ontwikkeling om regie op projecten uit te voeren om zo de lering van de afgelopen periode op pilotproject-niveau breder te implementeren. Om deze stap naar implementatie te kunnen versnellen, hebben we in nauwe samenwerking met C-creators, TNO en EiB, als eerste voor de Metropool Regio Amsterdam (MRA), het bouwprogramma MRA opgezet.

Het bouwprogramma is aanvullend op de CoP’s. In het bouwprogramma worden opdrachtgevende partners zoals woningbouwcorporaties of vastgoedontwikkelaars gefaciliteerd bij hun realisatievraag. Voor de realisatie worden vervolgens opdrachtnemende partners betrokken, zowel bij de uitvraag als bij de daadwerkelijke bouw of renovatie. Aanvullend speelt het bouwprogramma een actieve rol  bij het ontwikkelen van instrumentarium en het uitvoeren van onderzoeken. Tot slot voorziet het bouwprogramma in uitgebreid trainingenpakket als onderdeel van de Cirkelstad Academy voor en door de partners van Cirkelstad. Op deze manier geeft de coöperatie versnelling om van kennisdeling tot implementatie te komen.

Op 9 november 2017 om 15.00 lanceren we het bouwprogramma in de Circular Expo in Hoofddorp. We vertellen graag over hoe wij de begeleiding willen inzetten, onderzoeken uitvoeren en instrumenten ontwikkelen met een uitgebreid trainingspakket. Je kunt je nu al aanmelden voor dit evenement.

Wil je meer informatie? Mail dan met de C-creators, Wouter van Twillert moc.s1563920067rotae1563920067rcyel1563920067lav@r1563920067etuow1563920067, contactpersoon voor het bouwprogramma MRA.

Ik wil dit niet missen en meld me nu aan

 

< Duurzaam020 event voor bedrijven | Studenten aan de slag met circulaire kantoorartikelen >