Brabant gaat Circulair!

Hoe geven we als samenleving de circulaire economie vorm en wat is daarin de rol van de diverse doelgroepen? Dat is de centrale vraag in een reeks conferenties in Werkplaats De Gruyter over de ‘circonomie’. Donderdag 3 november pakt de werkplaats als verbinder uit in het voormalige mengvoederbedrijf De Heus in ’s-Hertogenbosch. Het thema: Brabant, een circulaire regio in wording – de ontmoeting van kennis, kunde en praktijk. Het doel: samen bouwen aan een circonomie community.

brabant-circulair

De conferentie wordt georganiseerd door Werkplaats De Gruyter, samen met de provincie Noord-Brabant, Cirkelstad, waterschap Aa en Maas en de Conceptenbouwers. De 5e conferentie in de reeks gaat over Brabant die als regio stappen zet richting een circonomie. Dit doen we vanuit 3 gezichtspunten:

  • Hoe dragen de fysieke kringlopen bij aan een circonomie? Over de grondstoffen, de materialen en producten die van lineair circulair gaan.
  • Welke rol spelen data in de circonomie? Over het gebrek aan inzicht in de cijfers, in de aantallen en de noodzaak van data-transparantie voor alle partijen in de keten om überhaupt kringlopen te laten ontstaan.
  • Op welke wijze kunnen wij zelf bijdragen? Over hoe wij denken over bezit en over de noodzaak daar anders tegen aan te kijken om een circonomie te kunnen realiseren.

Praktische casussen

Na 2 inleiders gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van concrete, praktische casussen. Op zoek naar inzicht, gericht op kennisdeling en op het vinden van antwoorden om in de regio de juiste stappen te zetten. Wij nodigen u van harte uit om van 13.00 tot 17.00 uur aan de conferentie deel te nemen.

Deelname is gratis. Aanmelding is zeer gewenst! Dat kan via: o.v.v. ‘Brabant gaat circulair 5’. Na aanmelding ontvangt u het programma.

< Open Lab 28 oktober: circulaire bedrijventerreinen | Een circulaire weg?! >