Building Holland 2021

Op 2, 3 en 4 november host Cirkelstad het circulaire podium op Building Holland. De presentaties die wij met onze partners zullen geven laten zien hoe makkelijk het is om nu in te stappen.  
 
Ons motto? Meedoen is nog nooit zo makkelijk geweest! 


Dag 1: Circulaire Gebiedsontwikkeling & Infra

Het Rijk heeft een forse ambitie: Nederland Circulair in 2050. Om deze ambitie te bereiken is versnelling nodig. Versnelling op het inhoudelijke vlak: ‘Wat verstaan we onder circulair bouwen en tot hoever moeten we gaan?’.  Maar ook versnelling op het economische vlak: ‘Gaat deze markt wel ontstaan en zijn er voldoende referenties?’ 

Hoe begin je met een strategie voor circulariteit? Wat gaan de pijlers van die strategie worden, hoe gaat de roadmap eruitzien? Waar willen we aan gaan bijdragen en hoe gaan we dit bereiken?  Hoe betrekken we in deze transitie de individuele mensen en de markt? Hoe ga je het eenduidig ontwikkelen, en de juiste afstemming en afwegingen maken? Waar gaat de interventie plaatsvinden en hoe ga je toepassen en toetsen wat is bedacht? 

Dag 2: Circulair Gebouw

De (ver)bouwopgave is groot – 1.000 woningen per dag verduurzamen – 10.000.000 woningen bouwen tot 2030. Dit maakt deze opgave niet alleen ingrijpend maar juist ook kansrijk tegelijk. Dat kan je maar één keer goed doen! En dat is hoogwaardig en in samenhang. Klimaat, energie, circulariteit, gezondheid, biodiversiteit maken het niet alleen compleet maar juist ook aansprekend, toekomstbestendig en een verantwoorde investering in onze eigen leefomgeving, economie en toekomst! En dat vraagt om meer dan alleen maar roepen: Bouwen, bouwen, bouwen! 

Wat kunnen we met de legacy van de Bouwagenda in de klimaatopgave en het Transitieteam Circulaire Bouweconomie? Hoe gaan we doorpakken en wie en wat hebben we hier nu voor nodig? Lef? Leiderschap? Wetgeving? Of juist het gewoon doen en samen leren?  

Morgen begint vandaag en meedoen aan “de verandering” gaat gepaard met botsingen en besmettingen en we weten inmiddels één ding zeker: het is niet de vraag of het gaat gebeuren, maar juist wanneer ga jij meedoen! 

Dag 3: Circulair Gebruik(er)

Hoe gaat het met Nederland? Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen jaren voorgedaan na de klimaatconferentie in Parijs 2015?  

We staan namelijk voor een enorme (ver)bouwopgave in Nederland. De uitspraak van Damian Hirst typeert ieder van de sprekers deze morgen op het podium:  

“ik wil twijfel zaaien in je hoofd, zodat je de wereld waarin we leven opnieuw overdenkt”.  

Cirkelstad wordt blij van mensen zich vrij voelen om conventies en tradities los te laten. Hoe maken we dat elk onderwerpen dat ertoe doet mee wordt genomen in iedere opgave? Onderwerpen zoals: energie, waarde creatie voor de gebruiker en eigenaar, biobased bouwen en leiderschap. Deze holistische benadering van de bouwopgave gaat gepaard met botsingen en besmettingen. Kortom: wees erbij als deze ‘bouwers aan de toekomst’ met elkaar in gesprek gaan en hoe jij ook kan bijdragen aan onze toekomst! 

Leren, Ontmoeten en Doen   

Tijdens heel Building Holland ontvang je allerlei praktische tools rondom de thema’s Leren, Ontmoeten en Doen. Zo kun je vandaag nog beginnen met versnellen naar het Nieuwe Normaal! 

Blijf dus niet achter en registreer je komst bij Building Holland. 

2, 3 en 4 november
Registreer nu voor toegang tot het evenement

Thirza Monster

Spinner in Drechtsteden

06 284 465 12

Meer over Building Holland

Building Holland is natuurlijk meer dan Cirkelstad, dat maakt de samenwerking zo interessant. Building Holland is hét innovatieplatform voor de bouw en vastgoed. Hier wordt de duurzame toekomst van de gebouwde omgeving tentoon gesteld. Het fysieke event is onderdeel van het innovatie platform Building Holland. Naast het fysieke event in RAI Amsterdam wordt driemaal per jaar een online variant georganiseerd: Building Holland Digital, waar specialisten iedereen die betrokken is bij het verduurzamen van Nederland bijpraten over de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Laatste nieuws