CIRCO Design Track – Cirkelstad edition

Door: Erick Wuestman

CIRCO Track in de maritieme sector, Cirkellab

De creatieve sector heeft de wereld veel te bieden, niet alleen als het om architectuur en productontwerpen gaat, maar ook in de sfeer van businessmodellen en het ontwerpen van klantbeleving en services.

Vanuit die optiek heeft de topsector creatieve industrie de driedaagse Design Tracks ontwikkeld, die inmiddels als een verzelfstandigde eenheid onder de naam CIRCO worden aangeboden aan ondernemingen die zich willen bekwamen in circulaire economie. Met steun vanuit het ministerie van IenM krijgen groepen van 10 ondernemers, in drie separate dagen, inzicht in de waarde verspilling rondom hun eigen productketen en leren te denken vanuit circulaire productontwikkeling en bijbehorende circulaire businessmodellen.

Speciaal opgeleide CIRCO trainers begeleiden de tracks en zorgen ervoor dat de deelnemers een beeld krijgen bij hun eigen mogelijkheden om verschil te maken. Naast theoretische kennis wordt er ingestoken op een eigen case en de deelnemers eindigen de track met het pitchen van hun nieuwe oplossingen, opdat zij de nieuwe verworvenheden stevig kunnen verwoorden richting hun opdrachtgever.

Er zijn al verschillende CIRCO Design Tracks doorlopen en momenteel ontstaan er ook gerichte tracks, die in een bepaalde regio of rond een specifiek domein worden ontwikkeld. Zo komt er een in Nijmegen met regionale symbiose als beoogde meerwaarde en lopen er tracks in de maritieme sector, voor de metaalindustrie, een gericht op binnenwand toepassingen en heeft een waterschap een track aangeboden aan zijn raamcontract leveranciers opdat zij gezamenlijk inzicht kregen in hoe zij een interne opdracht zo circulair mogelijk zouden kunnen oppakken.

Cirkelstad stuurt aan op een speciale bouw gerelateerde Design Track, die begin 2018 zal worden gegeven (exacte datum nog te bepalen). Ondernemingen die hier interesse in hebben of in een specifieke Cirkelstad bouwtrack kunnen zich melden bij Rutger Buch of Erick Wuestman.

Nu aanmelden

 

Erick Wuestman
Programmaleider Innovatie & Services
ln.da1553103334tslek1553103334ric@k1553103334cirE1553103334, 06 5430 7183

Erick is oprichter van Stichting Circulaire Economie en werkzaam bij KplusV en heeft een onuitputtelijke drive om te innoveren en te realiseren. Als Cirkelstad programmaleider Innovatie & Services is hij onder andere betrokken bij het ontwikkelen en deelbaar maken van kennis en ervaring en nieuwe instrumenten. Producten en diensten door en voor partners en toegankelijk via de academie. Daarnaast begeleidt Erick regio’s bij de aftrap en het activeren van de potentie aan ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid betrokkenen. Meer informatie over het programma Innovatie & Services is te vinden in het collegeprogramma.

< Groen licht voor creatief en circulair Werkspoorkwartier op Dag van de Duurzaamheid | Duurzaam bouwen begint van onderaf >