Circulair bouwen vraagt om een convenant?!

Het begon twee jaar geleden in de community van Amsterdam. Stefan Meegdes, toen werkzaam bij JP van Eesteren, opperde het idee om toe te werken naar een convenant. Zoals de vijf grote bouwbedrijven dat hebben gedaan met FSC-hout. Hiermee ontstond een level-playing field voor de markt. De aanwezige bouwbedrijven vonden het een goed idee. Vervolgens in gesprek met Yvonne van den Bruggen, toen Directeur Generaal van het Rijksvastgoedbedrijf, bleek de ambitie juist te liggen aan de kant van de opdrachtgever. Zou het niet veel logischer zijn om het convenant aan te gaan met ‘de vijf grote opdrachtgevers’?

Moet het echt een convenant worden?! Vast wel, maar dan over drie jaar. Laten we de komende periode vooral inzetten om ‘massaal’ projecten te initiëren, uit te voeren en vanuit de praktijk er achter komen wat de vragen zijn en we aan tooling nodig hebben. Het onderzoeksprogramma Accez zou bijvoorbeeld voor meer begripsvorming kunnen zorgen. En CB23 kan al gericht werk maken van afspraken om meer tot eenduidigheid te komen. Het zou nu al van waarde zijn om deze ervaringen snel met elkaar te delen. Als we dan voldoende weten, laten we dat moment dan bekrachtigen met een convenant. BZK heeft ons nu gevraagd om dit traject te verkennen. Laten we het bouwconvenant voorlopig als de werktitel gebruiken.

Meer weten?

Neem contact op met Rutger.

< De Vis Groep bouwt eigen hoofdkantoor | Enquête circulaire bouweconomie, help je mee? >