Circulair met Fleur

Afval niet langer als afval zien, maar als een nieuwe grondstofstroom wordt steeds belangrijker. Een belangrijk onderdeel hierbij is de kwaliteit van de “afvalstroom”. De CentralNed/SAP app “Fleur” is een middel voor gemeenten met circulaire ambities op het gebied van afval om inzichten te krijgen in het gedrag van hun bewoners, gericht beleid te ontwikkelen en de resultaten te monitoren.

Met de app krijg je als consument inzicht in je eigen proces van afvalscheiding, kun je precies zien waar je meer of minder afval van produceert en ontvang je tips en tricks over het scheiden van afval. Aan de andere kant wil de gemeente graag inzicht in afvalscheiding, maar niet op individueel niveau. Het is voor hen interessant dat zij inzicht krijgen in de gegevens van alle gebruikers in de gemeente. Door de gegevens van “Fleur” te combineren met gegevens van bijvoorbeeld het CBS kunnen gemeenten meer inzicht krijgen in afvalscheidingspercentages per bevolkingsgroep. Inzicht in afvalscheiding per demografie maakt het mogelijk om gerichter beleid te ontwikkelen. Hoe beter men het afval aan de voorkant kan scheiden, des te beter deze stromen te gebruiken zijn als grondstoffen (up-cycle). Zit er te veel vervuiling in de afvalstromen? Dan is enkel nog down-cycle mogelijk met meer en meer waste.

Run Live Truck SAP

Door een innovatief idee binnen vijf dagen naar een werkend prototype te brengen, helpt SAP haar klanten te innoveren. Door het proces binnen een glazen truck te laten plaatsvinden, wordt innovatie écht zichtbaar. Daarmee wil SAP organisaties inspireren om hun eigen innovatieve ideeën een stap verder te brengen. De truck wordt gesponsord door Amazon Web Services en Intel.

CentralNed

CentralNed is de enige licentiehouder in Nederland dat OAT’s aanlegt en heeft dit al gedaan in Almere en Arnhem. Het OAT bevat afvalinwerpopeningen dat met een buizenstelsel is verbonden met een eindstation buiten de stad, waar vuilniswagens het afval afvoeren naar de huisvuilcentrale. Kijk op www.centralned.nl voor meer informatie of stuur een email naar ln.re1555664691emrev1555664691arud@1555664691naabr1555664691ev.r1555664691.

< Eerste blik op het regeerakkoord | Nieuwe aanbestedingstools stimuleren circulair bouwen >