Circulaire huisvesting voor Voedingscentrum

Het Voedingscentrum verhuisde eind 2017 naar een nieuwe locatie in het centrum van Den Haag. In deze nieuwe locatie wilde zij een visitekaartje neerzetten van de organisatie zelf: duurzaam, flexibel en natuurlijk met duidelijke accenten van hun dagelijkse praktijk – voeding. Het resultaat mag er zijn – een inspirerende werkomgeving met maximaal hergebruik van bestaande materialen, lampen die gemaakt zijn van oude melkbussen en zelfs champignons!

Cirkelstad-partner Copper8 heeft het Voedingscentrum begeleidt in het proces om te komen tot een partner voor het ontwerp en de realisatie van deze nieuwe locatie. Binnen deze aanbesteding lag de aandacht op een passende en toekomstgerichte werkomgeving, een duurzame omgeving in de zin van producten en materialen en een omgeving die ondersteunend was aan de lerende organisatie. Het Voedingscentrum heeft in LIAG een bureau gevonden dat qua visie overeenkwam en die met het meest complete ontwerp en praktisch uitvoerbare plan is gekomen. Copper8 heeft in deze opdracht samengewerkt met Wytze Kuijper van ZOOOW! die de medewerkers van het Voedingscentrum heeft begeleid in de overgang naar de nieuwe werkomgeving.

Meer info:

Godard Croon, moc.81561537094reppo1561537094c@noo1561537094rc1561537094

http://www.copper8.com/projects/circulaire-huisvesting/

< Online marktplaats voor bouwmaterialen hergebruik | Blog – Weet wat je hebt! >