Circulaire projecten zijn marktconform!

Dit is één van de conclusies uit het onderzoek van het USI in opdracht van het Ministerie van I&M. Een verantwoorde business case voor duurzaam slopen mogelijk is. De extra tijd, en dus geld, die geïnvesteerd moet worden om gebouwen te amoveren, wordt terugverdiend bij de verkoop van de materialen.

De opdrachtgever speelt een belangrijke rol. Drie varianten worden gegeven waarop de opdrachtgever een opdracht in de markt kan zetten. Bij variant 1 ligt de nadruk vooral op de prijs. Bij variant 2 speelt kwaliteit een evenzo belangrijke rol als prijs. En variant 3 is meer een ‘geïntegreerd’ contract zoals we dat in de bouw kennen. Hierin is ook de herbestemming van de reststromen vastgelegd. Je kunt hiermee zo ver gaan dat een opdrachtgever de sloopopgave van een bepaalde periode in de markt zet. Waardoor het herbestemmen ook in eigen projecten in planning, hoeveelheden en kwaliteit beter te manegen zijn.

Het onderzoek is hier te downloaden. Voor het onderzoek zijn een tiental interviews afgenomen. Met het publiceren willen we aan een grotere groep reacties vragen. Wat is jouw ervaring bij de 3 voorgestelde varianten? Welke tips and trics zou jij willen delen? Deel jouw ervaringen met de partners en vrienden van Cirkelstad hier via de open-source vragenlijst.

< Het Perspectief van de Circulaire Stad | Nu al een circulair icoon: The Dutch Windwheel >