Circulariteit in de praktijk: Stadskantoor 2 in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft ambitie op het gebied van duurzaamheid. Dit is terug te zien in het project Stadskantoor 2 waarbij duurzaamheid, met name circulariteit, een prominente plek heeft gekregen. In het huidige gebouw zijn de bibliotheek en stadskantoor gevestigd. Na renovatie vestigt in het gebouw het stadskantoor en een loket voor burgers.

De gemeente is een van de drijvende krachten achter Cirkelstad Tilburg. Daarnaast bundelen Alba Concepts en W/E Adviseurs hun krachten en kennis voor de circulaire herontwikkeling van Stadskantoor 2. Gezamenlijk ondersteunen zij het ontwerpteam bij het uitwerken van het definitieve ontwerp op de thema’s duurzaamheid, energie en circulariteit.

Op het thema circulariteit wordt er bij het project Stadskantoor 2 gefocust op hergebruik van bestaande elementen, het gebruik van biobased materialen, losmaakbaarheid en alternatieve verdienmodellen. De Building Circularity Index© (www.buildingcircularityindex.nl) en de CPG als onderdeel van GPR Gebouwberekening (https://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/) zetten wij bij dit project in als meet- en sturingsmiddel.

Door het project kan opgedane kennis in de praktijk worden gebracht. Daarnaast zorgt het ervoor dat er veel nieuwe kennis wordt opgedaan. Deze kennis kunnen wij vervolgens delen en gebruiken om anderen te inspireren, zodat wij kunnen blijven werken aan steden zonder afval en zonder uitval.

 

Meer weten?

 

 

< De hofstad bereidt zich voor | Marktuitvraag Circulaire weginfra Medel >