Circulariteit tot kunst verheven!

Voor Cirkelstad Arnhem Nijmegen was 2016 een jaar van zaaien. Na twee grote netwerkbijeenkomsten in juli en oktober kregen we veel enthousiaste reacties uit alle geledingen van de bouw. Ook bestuurders reageerden bijzonder positief.

Begin 2017 kan nu worden geoogst omdat de Gemeente Arnhem, waar duurzaamheid steeds serieuzer genomen wordt, als eerste met Cirkelstad Arnhem Nijmegen concreet aan de slag gaat met een bijzonder renovatieproject. Het betreft Museum Arnhem voor Moderne Kunst, gehuisvest in een voormalige herensociëteit uit 1873, gelegen nabij het centrum op een hoge stuwwal met een schitterend uitzicht over de Rijn. Kortom een icoonproject.

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever, de projectleider en het ontwerpteam gaat Cirkelstad Arnhem Nijmegen werken aan een renovatieproces waarbij duurzaamheid en circulariteit zorgvuldig worden geïntegreerd. Dit aan de hand van een aantal specifieke thema’s die passen bij het museum dan wel bij de stad Arnhem. Te denken valt daarbij onder andere aan Arnhem Electriciteitsstad (Energy made in Arnhem), maar ook het betrekken van de nabije omgeving. Bij het realiseren daarvan zal worden teruggevallen op het regionale als ook nationale netwerk van Cirkelstad.

< Huizen bouwen met een circulaire filosofie | Haarlem in debat >