Bouw mee aan Cirkelstad Arnhem-Nijmegen!

Partners in Cirkelstad Arnhem Nijmegen zijn afkomstig uit alle geledingen van de bouw, zoals woningbouwcorporaties, afvalverwerkers, architecten, ondernemers en vastgoedbeheerder, maar ook overheden en kennisinstellingen. Samen brengen zij de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug in de kringloop, waar mensen uit de eigen regio het werk verrichten. Eenmaal per kwartaal wordt een partnerbijeenkomst georganiseerd waarbij kennis en ervaringen op project- en organisatieniveau worden gedeeld en besproken en ook ervaringen uit andere cirkelsteden worden ingebracht.

 

“Er is al genoeg gefilosofeerd over dit onderwerp. We waren al een tijdje op zoek naar een dergelijk initiatief in de regio en we zijn enthousiast dat er nu concreet invulling aan wordt gegeven.”

 

Lani Kok, Consultant Waste and Resources van MWH Global ondersteunt het initiatief: “Er is al genoeg gefilosofeerd over dit onderwerp. We waren al een tijdje op zoek naar een dergelijk initiatief in de regio en we zijn enthousiast dat er nu concreet invulling aan wordt gegeven.” Ook Geert Steegs, manager bij SUEZ Recycling and Recovery Netherlands doet van harte mee: “SUEZ wil voortrekker zijn en helpen om productie- en afvalketens sluitend te krijgen. Wij ondersteunen dit initiatief van harte en hopen dat andere koplopers, klein en groot, zich gaan aansluiten! Als we samenwerken, levert dit mooie kansen op.” Het initiatief Cirkelstad Arnhem Nijmegen start met een officiële kick-off meeting op woensdag 6 juli om 16.00 uur. Wij zien hier kansen, u ook?

Regionale spinners:
Maarten mail
Ron mail

< Regio Utrecht ondertekent de Green Deal Cirkelstad! | Op naar de volgende fase: opschaling >