“Cirkelstad komt naar je toe…na de zomer!”

cirkelstad naar je toe_klein

Minimaal 5 nieuwe Cirkelsteden realiseren. Die allen met eigen partners werk maken van hun eigen stad zonder afval, zonder uitval. Dat is de ambitie van de Green Deal Cirkelstad. De partners uit de regio Rotterdam hebben officieel getekend. In Amsterdam, Utrecht en Eindhoven werken we momenteel naar deelname aan de Green Deal toe.

Om actief nieuwe regio’s te betrekken, om kennis te delen en samen te versnellen, heeft het ministerie van I&M de taak op zich genomen actief de communicatie hierover in te zetten. De aanpak ondersteunt de huidige partners om volgende partijen aan te moedigen en hen aan te laten sluiten, of in hun eigen regio een nieuwe Cirkelstad op te richten.

Na de zomer beginnen we hiermee. Mocht je zelf al het heft in eigen hand willen nemen, neem contact met ons op via:

< Cirkelstad in ‘Doe maar Duurzaam’, 30 augustus RTL7 | Bakstenen van klinkers en wc potten?! >