Cirkelstad uitgebreid met Interieur en Facility Management

Door: Erick Wuestman

Vakspecialisten rondom inrichting, beheer en onderhoud van onze utiliteitsgebouwen hebben zeer veel toe te voegen aan de circulaire economie transitie in de bouw. Als opdrachtgever, gebruiker, expert in Total Cost of Ownership, service systemen, klantgerichtheid en hospitality, vult de facilitair professional de bestaande bouwkolom aan op vele essentiële terreinen rondom circulair bouwen en exploiteren.

De inrichtingsbranche kan niet vroeg genoeg betrokken worden bij het ontwikkelen van gebouwen die echt toekomstbestendig moeten zijn. De ervaring van Nederlandse producenten van kantoor en projectinrichting op het gebied van circulaire productontwikkeling is uniek in de wereld en is alleen al daarom een voorbeeld voor aanpalende branches in de bouwsector.

Tijdens het voor Cirkelstad zeer succesvol verlopen Building Holland heb ik als host van de 35 sprekers ook een blokje mijn eigen verhaal mogen houden. Daarbij was de insteek dat de ruim vijf jaar geleden door Bas Luiting, Lilian Luiting en ondergetekende opgerichte Stichting Circulaire Economie (SCE), binnenkort in hoge mate samensmelt met Cirkelstad. Wat in de praktijk neerkomt op het verbinden van onze SCE achtergrond in interieur en Facility Management, met de bebouwde omgeving en Grond-, Weg- en Waterbouw sectoren binnen Cirkelstad. En dat is een zeer bewuste actie, omdat ik er vast van overtuigd ben dat de interieur en facilitaire wereld veel hebben toe te voegen aan de bouw.

Ik heb daar een serie argumenten voor die ik hier zal proberen toe te lichten:

  1. De inrichting hoort bij de bebouwde omgeving
  2. Inrichters kunnen slimme kwaliteiten toevoegen aan het ontwerp van casco en afbouw, wanneer zij vroegtijdig worden betrokken bij ontwerp en realisatie.
  3. De interieur sector is op het gebied van circulaire economie een echte koploper en kan veel ervaring en kennis delen met andere aan de bouw gerelateerde kennisvelden.

Rondom Facility Management is die link zo mogelijk nog sterker:

Geen enkel ander vakgebied is zo ervaren in het kunnen verbinden van verschillende vakgebieden als de Facility Manager. En dat is nu precies wat nodig is voor het realiseren van ketensamenwerkingen en het werken vanuit ecosystemen van aanbieders en afnemers, zoals de circulaire economie dat vraagt.

Bovendien zijn FMers vaak de beheerders van de gebouwen die door de bouwsector zijn ontwikkeld. Als geen ander hebben FM professionals ervaring met de exploitatie van gebouwen en weten zij hoe zwaar exploitatiekosten drukken op de begroting van gebruikers.

Total Cost of Ownership kent voor een bekwame FMer geen geheimen meer. Prestatiegerichte contracten, zijn vaste kost voor een FM student. Kortom de FM expert heeft van alles in huis om de bouwprofessionals te begeleiden bij het ontwikkelen van service gerichte oplossingen, zoals bijvoorbeeld een interieur as a service, gevels as a service, en waarom zou je hun expertise ook niet inzetten voor een straat as a service.

Daar komt nog bij dat de FM wereld gewend is om vanuit de klant / eindgebruiker te redeneren, iets waar veel bouwsectoren nog niet heel veel ervaring mee hebben. Een FM pro is pas tevreden wanneer haar eindklant met een glimlach een oplossing in gebruik neemt. Hoe anders is dat bij andere vakdisciplines in de bedrijfseconomische sfeer, waar een kloppende spreadsheet vaak belangrijker is dan de mensen er achter.

En dan hebben we het nog niet eens over alle ervaring die het facilitaire werkveld inmiddels heeft met het aanbesteden van circulaire economie oplossingen. Veel organisaties willen wel experimenteren met circulair verantwoorde oplossingen, maar hikken er nog wel tegen aan om dat in de core business te doen. Vandaar dat veel pilot projecten binnen bedrijven en overheden plaats vinden in het veilige domein van de facilities. Zeker is het vervelend wanneer de circulair ingekochte koffie machine het een dag niet zou doen, maar dat is minder dramatisch dan een stil vallende productiestraat in de fabriek waar serieuze stagnatiekosten mee gemoeid zouden zijn. Dergelijke ervaringen kunnen de andere disciplines in de bouwsector veel bieden. Eens te meer omdat FM vakbroeders doorgaans mensen mensen zijn, die ondanks hun technische insteek toch vrij goed zijn in communiceren en woorden als hospitality, hostmanship en gastvrijheid hoog in het vaandel hebben. Net als veiligheid, hygiëne en gebruiksgemak.

De derde dag van onze Cirkelstad aanwezigheid op Building Holland stond vanwege deze koppeling al in het teken van Facility Management en Interieur. Met sprekers als Yvette Watson, Hans de Wit en Gerrit Jan Vaatstra met hun facilitaire achtergrond en Eline Strijkers, Remco Boelens en Sabien van der Leij die de interieurkant van circulair ontwerpen en inkopen over de bühne brachten.

Ik kijk er naar uit om bij het ontwikkelen van een circulair verantwoorde parkeergarage een facilitair professional te laten meedenken. Zeker weten dat hij of zij er een draai aan weet te geven die een architect of ingenieur niet zou hebben verzonnen, maar die de beleving van zo’n parkeergebied er met sprongen aantrekkelijker op maakt.

En datzelfde verwacht ik ook wanneer je een interieur architect en/of facilitair opgeleid iemand laat meedenken over de hanteerbaarheid van de openbare ruimte of de beleving van een plein.

Uiteraard werkt de beoogde samenwerking tussen Cirkelstad partijen en de interieur en FM sectoren ook andersom. Facilitaire adviesbureaus en praktijkmensen uit het uitvoerende werkveld hebben veel te winnen wanneer zij op hun eigen vakgebied de ruimte krijgen om mee te ontwerpen aan gebouwen zoals kantoren, scholen, theaters, restaurants, keukens etc. etc. opdat met veel meer oog voor detail kan worden voorgesorteerd op het actueel kunnen houden van bestaande gebouwen en het slim omgaan met het volgend leven van gebouwen en gebouwonderdelen. Wanneer FM mee kan denken over de wijze waarop gebouwbeheerssystemen worden ontwikkeld, hoe sensoring wordt toegepast wordt hun eigen werk aantrekkelijker en dat van anderen veel effectiever. En zo brengen we samen, op een meer integrale manier, de circulaire economie telkens weer een stap dichterbij.

Bent u werkzaam in de interieurwereld, of betrokken bij het facilitaire werkveld, check dan of er in uw stad / regio al een Cirkelstad actief is en meld u aan!

Of laat weten dat u interesse hebt in deelname en dan kijken we of er lokale activiteiten zijn, of dat er op andere plekken activiteiten worden ontplooid waar u op aan kunt haken.

Ook zullen er de komende tijd projecten en/of events worden geïnitieerd waarbij zowel FM als interieur partijen worden uitgenodigd deel te nemen, om tot een prioriteiten agenda te komen hoe we deze vakgebieden zo snel mogelijk vol kunnen laten instromen in de Cirkelstad netwerken en projecten die al gaande zijn, of op stapel staan.

 

Erick Wuestman
Programmaleider Innovatie & Services
ln.da1561534986tslek1561534986ric@k1561534986cirE1561534986, 06 5430 7183

Erick is oprichter van Stichting Circulaire Economie en werkzaam bij KplusV en heeft een onuitputtelijke drive om te innoveren en te realiseren. Als Cirkelstad programmaleider Innovatie & Services is hij onder andere betrokken bij het ontwikkelen en deelbaar maken van kennis en ervaring en nieuwe instrumenten. Producten en diensten door en voor partners en toegankelijk via de academie. Daarnaast begeleidt Erick regio’s bij de aftrap en het activeren van de potentie aan ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid betrokkenen. Meer informatie over het programma Innovatie & Services is te vinden in het collegeprogramma.

< Klimaattop Zuid 4 juni | Prijsvraag: Haags Recyclepunt Bouwmaterialen >