Cirkelstadplein op Building Holland

door: Rutger Büch

Cirkelstad is regionaal georganiseerd. Het zijn de partners die regionaal tenslotte de projecten realiseren. Met de mensen, achtergronden en belangen die je alleen kent wanneer je in de regio actief bent. Twee keer in het jaar organiseert Cirkelstad een landelijke dag. Waarop de partners uit de verschillende Cirkelsteden elkaar kunnen treffen. Ideeën en voortgang over andere projecten uitwisselen en er zo achter komen wat de laatste stand van zaken is in Nederland.

Het aantal steden met het aantal partners is aan het groeien. Dat is ook hartstikke goed. Kunnen we nog meer impact realiseren. Het Collegeprogramma 2017-2020 is dan ook gericht op deze groei. Om deze zo veel als mogelijk te ondersteunen dachten we er goed aan te doen om de landelijke dagen anders te gaan organiseren. Namelijk op Building Holland. Drie dagen de RAI vol. Voldoende podia om ons verhaal te delen, anderen te inspireren en geïnspireerd weer naar huis te gaan.

En waarom Building Holland? Je zou ook kunnen kiezen voor de Bouwbeurs of de Provada. Van beide dachten we vooral, we willen er graag onderdeel van uit maken. En dat gaan we dan ook doen, via onze partners. Building Holland staat voor trends, concepten en deze implementeren. Waar alle stakeholders onderdeel van zijn. Het Cirkelstadplein op Building Holland richten we in om de laatste stand van zaken Nederland te presenteren. Je mist wat als je niet bent geweest!

Nu druk om het programma samen te stellen. De data 17, 18 en 19 april kun je in ieder geval al in je agenda zetten. Waarvan 18 april ook een formeel tintje krijgt, namelijk als coöperatie hebben we ook een Algemene Vergadering te houden. De koers die we opzetten, uitvoeren en in de gaten houden doen we natuurlijk coöperatief. Op woensdag de 18de zullen we de gewenste interactie aangaan om gezamenlijk input te leveren.

 

Rutger Büch

Rutger is ondernemer. Als gemeentesecretaris van het Cirkelstad college van b&w en directeur van de Coöperatie Cirkelstad is hij de komende periode gericht erop gericht om de opschaling naar 30 steden in Nederland te realiseren. Een landelijke aanpak is daarbij nodig met een bedrijfsbureau om alle acties uit te kunnen zetten, na te kunnen komen en verantwoording daarover af te leggen.  Meer informatie over de programma’s van de coöperatie is te vinden in het collegeprogramma.

https://www.cirkelstad.nl/collegeprogramma-2017-2020/

https://bezoekers.buildingholland.nl/beursinformatie/doelgroepen

 

< Doordruppeleffect: duurzame keuzes opdrachtgevers werken door in hele bouwsector | Studenten Rotterdamse Academie van Bouwkunst aan de slag bij Rijksvastgoedbedrijf >