Cirkelstad Stelsel

De coöperatie maakt werk van Het Nieuwe Normaal als eenduidige taal voor circulair bouwen. Met het Ministerie van BZK is afgesproken om jaarlijks, op basis van de ervaringen met Het Nieuwe Normaal, advies op te leveren aan het Rijk. Wat adviseren wij in relatie tot wet- en regelgeving, richtlijnen of subsidies (het gehele stelsel) zodat circulair bouwen ook daadwerkelijk het nieuwe normaal gaat worden?

Jaarlijks organiseert Cirkelstad een consultatieronde. Heb jij ideeën, concrete adviezen of wil jij meeschrijven? Doe mee!

De programmering van Cirkelstad Stelsel wijkt op de volgende wijze af van de reguliere 3 communitysessies per jaar:

  • Voor de zomer halen we concept-adviezen op over de ervaringen met Het nieuwe Normaal bij het programma Het Nieuwe Normaal. 
  • In oktober houden we een digitale consultatieronde binnen de coöperatie; via de Cirkelstad app worden alle partners gevraagd om te reageren op de voorgestelde (beleids)adviezen. 
  • In december vindt de oplevering plaats, gelijktijdig met de oplevering van de nieuwe versie van Het Nieuwe Normaal.

Contact

Rutger Büch

Spinner Cirkelstad Stelsel, Programmaleider Samen Versnellen