Cirkelstad Veenendaal

Cirkelstad Veenendaal houdt zich sinds 13 februari 2019 bezig met het verbinden van ondernemers en gemeenten. Dit in samenwerking met de regio Foodvalley, waar 8 verschillende gemeentes bij aangesloten zijn. Innovatie, clustervorming en circulaire economie is een van de hoofdthema’s in de Strategische Agenda van Regio Foodvalley.

In Living Lab Regio Foodvalley Circulair werken ondernemers, onderwijs- en kennisinstituten sinds 2019 samen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Het doel is om grondstoffen niet meer weg te gooien, circulaire verdienmodellen te ontwikkelen en samen de innovatiekracht van de regio te vergroten. Binnen Foodvalley verzorgt Cirkelstad Veenendaal de invulling van de werkplaats Bouw, en brengt daar de landelijke kennis en kunde in. 

Onze Communities of Practise brengen ondernemers samen met de gemeentes en we bespreken onderwerpen als losmaakbaarheid, biobased bouwen, hergebruik van materialen, circulaire sloop maar ook circulair aanbesteden, zodat het verschil tussen de manier waarop gemeentes uitvragen beter helpt bij de invulling van hun eigen circulaire doelen die overheid en gemeenten hanteren en die, met deze wijze van uitvragen, de ondernemers kunnen en willen geven op basis van innovativiteit en langere termijn samenwerkingsverbanden.

Contact

Heb je vragen of wil je aansluiten als partner bij Cirkelstad Veenendaal? Neem contact op met Alexander, spinner in Veenendaal. In Veenendaal wordt vier keer per jaar een Community of Practice georganiseerd, neem gerust contact op met de spinner om een keer mee te kijken. Het overzicht van de data vind je hier.

Nieuws uit Cirkelstad Veenedaal

Partners in Veenendaal

Hieronder zie je de partners die zijn aangesloten in Veenendaal. Benieuwd wie al meedoen in andere Cirkelsteden? Lees dan meer over college, partners en vrienden van Cirkelstad.

Partners in de regio: