Collegeprogramma 2017-2020

Op de Vierde landelijke Cirkelstad-dag op 21 juni is het ‘Collegeprogramma Cirkelstad 2017-2020’ gepresenteerd: ‘Het Fundament is gelegd…Tijd voor Opschaling’. We hebben in de afgelopen 10 jaar veel studies en projecten uitgevoerd om te snappen wat circulair en inclusief bouwen betekent. Het fundament is nu echt wel gelegd. Tijd voor Opschaling! Natuurlijk hebben we nog een hoop te leren en te werken aan de nieuwe standaarden, het nieuwe normaal. Dat gaat wel sneller als we er aan werken in 30 Cirkelsteden tegelijk. Het helpt om op elkaars schouders te staan. Budgetten effectief aan te wenden. Om te versnellen!

Download pdf

Download samenvatting

 

Het fundament is gelegd

In 2006 startten Roteb, Oranje, Den Boer beton en Woonbron het eerste Cirkelstadproject in ­Rotterdam. In de tien jaar die volgden groeide de beweging en werd ook actief in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Drechtsteden. Met inmiddels meer dan 100 aangesloten partijen en met meer dan 100 uiteenlopende projecten actief.

Inmiddels is een duidelijk inhoudelijk perspectief ontwikkeld op het werk maken van steden zonder afval, zonder uitval. Ook een veranderkundig perspectief op het bouwen van een eco-systeem van publieke en private partijen. Hoe een Community of Practice, wat Cirkelstad is, zowel op projectniveau als op landelijk niveau de aangesloten partijen stimuleert en faciliteert.

De tijd is nu

Nu het fundament er ligt, vragen partners expliciet om opschaling. De huidige koplopers zijn gebaat bij een groter ecosysteem, een markt waarin zij hun kennis en ervaring kunnen inzetten. Partners willen tot meer projecten komen, services om snel aan de slag te kunnen en aansluiting bieden voor nieuwe regio’s, nieuwe partners.

De oproep van de partners is vertaald in de groeiambitie van 5 naar 30 steden over de periode van medio 2017 tot medio 2020. Waarbij de focus op de bouwsector blijft liggen en we de innovatie opzoeken. Deze ambitie is neergelegd in de Green Deal Cirkelstad 2.0 waarmee ook de ministeries van I&M, EZ en BZK voor de volgende fase aangesloten blijven.

Wat staat er klaar?!

Door de jaren heen is er hard gewerkt aan een kennisinfrastructuur. Zo zijn er regionale en landelijke events om om elkaar te leren kennen en kennis te delen. Projectvoortgang wordt gedeeld en ervaringen ontsloten. Bij open vragen wordt binnen het netwerk en in de wetenschap gezocht naar antwoorden. De academie is een digitale plaats waar tools en het smoelenboek te vinden zijn.

Met het oprichten van de Coöperatie Cirkelstad U.A. staat er een stabiele organisatie om de groeiambitie te realiseren. Met een College van Ambassadeurs voor nationale bekendheid en het verbinden van netwerken. Een Raad van Toezicht om de koers en de groeiagenda te bewaken. Rutger Büch zal sturing blijven geven. Geholpen door Antoine Heideveld, Gertjan de Werk, Erik Meiberg, Erick Wuestman en Kaj van Leeuwen die gezamenlijk de coöperatie oprichten.

Wil je het volledige collegeprogramma lezen, download dan de pdf.

Download pdf

Download samenvatting

 

Enkele pagina’s uit het programma:

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third]

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third]

[ezcol_1third_end]

[/ezcol_1third_end]

< Interne barrières?! | Haarlemmermeer eerste gemeente >