Coöperatie Cirkelstad U.A. live

Rutger Büch tekent

Op 20 juli 2017 hebben Rutger Büch, Erik Meiberg, Antoine Heideveld, Gertjan de Werk, Kaj van Leeuwen en Erick Wuestman de Coöperatie Cirkelstad U.A. opgericht. Na 10 jaar is er voor het eerst een juridische structuur gegeven aan Cirkelstad. Dat heeft natuurlijk een reden. In het Collegeprogramma 2017-2020 is een behoorlijke groei-ambitie omschreven. We vonden het wel zo verstandig om deze groei te ondersteunen met een solide basis. Meer armslag en transparantie in de dingen die we met en voor elkaar doen. Natuurlijk gekozen voor een coöperatief model. Waar de partners zelf de agenda en inzet bepalen. Cirkelstad helpt bij het aanjagen van projecten en onderzoek. Helpt bij het ontsluiten en delen van kennis.

Gaat er iets veranderen? Cirkelstad zal in de komende periode zich meer gaan richten op het initiëren en aanjagen van projecten. De implementatie van alles wat we geleerd hebben in de afgelopen periode. Maar dat is niet het effect van een juridische structuur. Wel zullen er een aantal zaken formeler worden aangepakt. Zo wordt er een Raad van Toezicht benoemd en worden de landelijke dagen mede ingericht als een algemene leden vergadering. Nieuw is dat we samen met de partners die nu voor 3 jaar instappen (normaal is het lidmaatschap jaarlijks) een groei-agenda gaan opstellen. Wat willen jullie in drie jaar tijd bereikt hebben en hoe kunnen we gezamenlijk die ambitie kracht bij zetten?!

Download het collegeprogramma

< Burgemeester Jacqueline Cramer: Ik ben ongeduldig | Inschrijving Circulair Inkopen Academy geopend >