Crack the material

Vis Groep heeft in samenwerking met het Blue City Lab een eerste hackaton georganiseerd met studenten van de Willem de Kooning Academy. Boorwater (water vermengt met boorgruis) is de laatste reststroom van de Vis Groep waar nog geen herbestemming voor is gevonden. Momenteel gaat het slib dat overblijft rechtstreeks naar de afvalberg. Dat zien we liever anders natuurlijk, maar de vraag is hoe? De opdracht in deze hackaton was om een denkrichting te verzinnen van toepassingen voor het slib van boorwater als nieuwe grondstof. Nu gaan eerst chemisch analisten aan de slag voor een verder onderzoek naar de samenstelling van het materiaal.

In oktober volgt een tweede hackaton waarin vier nieuwe producten worden ontworpen. De bedoeling is dat van dit materiaal in ieder geval een gift-item ontworpen zal worden waarmee we het verhaal van duurzaamheid kunnen vertellen. Voor een impressie van deze eerste hackaton kun je terecht op YouTube https://www.youtube.com/watch?v=YhMT8aeqadg

 

< Noor Huitema-Hellemans, Cirkelstad Raad van Toezicht | Regiodeal grootste Circulaire Regio >