De ‘circulaire economie’ wint aan begrip.

Het begrip ‘circulaire economie’ wordt meer en meer geladen. Je ziet dat diverse organisaties uit verschillende lagen actief het zich eigen maken. Zo is tijdens een eerste sessie met het ministerie van BZK vooral ingegaan op het terugbrengen van bouw- en sloopafval. En waar nu behoefte aan is in  het veld. Dat het van belang is om te handhaven op bijvoorbeeld zoiets als een stoffeninventarisatie. Hiermee krijg je in de praktijk het aanbod van materialen al in beeld. Het formuleren van een aanpak van de leegstand in Nederland kan de circulair economie ook een boost geven. De tweede sessie had een bredere oriëntatie, meer gericht op een circulaire bouwsector. De komende periode volgen er ronde tafel gesprekken om verder te kijken dan alleen de bouwsector.

Ruimtevolk heeft het initiatief genomen om een inhoudelijk pamflet te schrijven met en vanuit ervaren partijen. Partijen met (stedebouwkundige) visie op de circulaire economie. Of liever de circulaire stad. Daarmee sorteert het pamflet ook meteen voor op een invulling van de ‘agenda stad’ voor Nederland als voorzitter van de EU in 2016. April 2015 is er een eerste event om deze agenda inhoudelijk te bepalen.

In gesprek met de CE Ambassadeurs gaat het juist over de referenties, de ervaringen en de leermomenten van de ondernemer. Kennis uitwisselen om bewustwording te creëren onder een grotere doelgroep. De CE ambassadeurs zijn onder andere actief binnen het nieuwe RACE-programma. Gericht op het realiseren van een versnelling naar de circulaire economie. In lijn met de ambitie van Cirkelstad, het lijkt dan ook logisch om ook met hen samen op te trekken.

< Grote belangstelling voor het materialen paspoort. | Een nieuwe website, Cirkelstadblad en academie! >