De hofstad bereidt zich voor

De Cirkelstad community in Den Haag is eigenlijk wel een goede graadmeter voor de stand van Nederland wat betreft circulaire economie in de bouw.

Natuurlijk zijn er marktpartijen die in de praktijk laten zien ‘dat het gewoon kan’. Als verdienmodel in het eigen primaire proces. De Vis Groep is actief op zoek hoe zij (betonnen) reststromen alsnog kunnen verwaarden. Door beton zo weg te snijden dat het niet producten kunnen worden, of van betonslib weer nieuwe producten te maken. Urban climate Architects passen circulaire principes juist toe om gebouwen te ontwikkelen die duurzamer zijn. Langer mee gaan met minder onderhoud wat een betere exploitatie oplevert.

‘Den Haag’ is met name nog bezig zich voor te bereiden. De studie van Plein 06 over het Innovatie Quarter laat op stedenbouwkundig niveau zien waar de circulaire kansen liggen. Welke partijen ‘aan zet’ zijn. De gemeente is op tal van vlakken aan het verkennen waar zij tot reële stappen kunnen zetten om de potentie waar te maken. Zij hebben een plan van aanpak opgeleverd en nu door de raad aangenomen om elk jaar 10% circulairder in te gaan kopen en aan te besteden. op 7 november organiseren zij samen met RVO een ‘circulaire markt’. Om hun inkopers (en alle inkopers uit de omringende gemeenten, provincie en rijk) te inspireren door voorbeelden uit de praktijk. Deze zoektocht zien we ook terug bij zowel de BAM als het Rijksvastgoedbedrijf. Het zijn grote partijen waarbij het roer niet zomaar om kan. Verschillende voorbeelden uit het land laten wel zien dat het mogelijk is. Hoe maak je hier nu het ‘nieuwe normaal’ van?

Voor Inbo is het ‘al makkelijker’ om het roer om te gooien. Met (persoonlijke) drive kun je op projectniveau komen tot nieuwe ontwerpen en circulaire toepassingen. je ziet ook dat er partijen zijn die misschien al wel jaren al bezig zijn met het circulaire gebruik van materialen. Het aanleggen van Infrawegen zoals Dura dat doet bijvoorbeeld. ‘Grond’ gooien we sowieso niet weg. Of het groenwerkzaamheden bij Van der Tol. De hovenier die het niet laat bij duurzaamheid, maar alle groenstromen verwaard waar mogelijk. En het logisch vind om de piekmomenten op te vangen met (opgeleide) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het Centre for Sustainability, de samenwerking tussen de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam, richt zich tenslotte op alle vraagstukken die uit de praktijk oppoppen. Deels wordt dat opgepakt door studenten. Deels door meer structureel onderzoek. Zo investeert Provincie Zuid Holland in het onderzoeksprogramma Accez.  Een langlopend onderzoek wat zich richt op de nieuwe governance, verdienmodellen, collaboratief ontwikkelen en het gebiedsmanagement bij circulair bouwen. De ontwikkeling van de Binckhorst wordt als praktijkcasus genomen.

Tof om deze community te mogen faciliteren. De komende periode zal zich vooral richten op ontwikkelingen en bouwprojecten die lopen of net opstarten. Om in en met de praktijk meters te gaan maken. Ben jij betrokken bij een Haags project en wil je je graag bij laten praten, wil je dan contact met me opnemen?

ondernemende groet, Rutger Büch

, 06 – 4743 2515

 

 

Rutger is Spinner voor de community in Den Haag

< Nationale werkconferentie 2019 | Circulariteit in de praktijk: Stadskantoor 2 in Tilburg >