De projecten van het Bouwprogramma

In samenwerking met TNO, C-creators en het EIB heeft Cirkelstad het Bouwprogramma ontwikkeld met een duidelijke focus op projecten, ‘van praten naar doen’. Terugkerende thema’s daarbij zijn circulaire aanbesteding, financiering en ketenontwerp. De partners van het programma zijn te vinden bij lokale overheden, private partijen, grote en kleinere bouwbedrijven en kennisinstellingen. Het doel is circulair bouwen versneld de standaard maken.

Het fundament van dit programma bestaat uit gebiedsontwikkeling, nieuwbouw- en renovatieprojecten. Hierin wordt het ecosysteem van partners actief betrokken. De opgedane kennis wordt gedeeld tijdens kennissessies, masterclasses, community-of-practice bijeenkomsten, lezingen en bijzondere events. Tevens wordt bestaande materialenkennis ontsloten. Alle activiteiten staan in het teken van opschaling naar een circulaire bouwindustrie.

Maar in welke projecten wordt deze kennis toegepast en ontwikkeld? Een overzicht van de lopende projecten.

Lincolnpark

Binnen het ontwikkelgebied ‘Hoofddorp Zuidoost de Parken’ worden verschillende projecten ontwikkeld, waaronder het deelgebied Lincolnpark. Het gaat daarbij om de realisatie van 800 woningen, een wijkcentrum van 5000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) met bijbehorende parkeer-, logistieke en onderwijsvoorzieningen. Het Bouwprogramma zorgt er samen met Gemeente Haarlemmermeer voor dat dit dé circulaire wijk van de toekomst wordt.

Gebiedsontwikkeling in Hoofddorp Zuidoost: locatie voor Lincolnpark

 

Victoriapark

De ontwikkeling van het deelgebied Victoriapark-West valt binnen het ontwikkelgebied Hoofddorp Zuidoost de Parken. Het betreft de realisatie van max. 180 grondgebonden en gestapelde woningen, waarvan 30% in sociale huur, 10% in het middensegment en 60% commercieel wordt uitgevoerd. Daarnaast biedt de locatie ruimte voor maatschappelijke dienstverlenende voorzieningen. Het Bouwprogramma helpt de Gemeente Haarlemmermeer met het behalen van de circulaire doelstellingen binnen de uitvraag voor een tender.

Inspiratiesessie voor de ontwikkeling van Victoriapark

 

Breman ‘klimaat als een service’

Breman heeft de ambitie om het huidige lineaire business model van de installateur te veranderen naar een circulair business model. Voor een renovatieproject van woningbouw in Utrecht, gaat Breman de installaties zo circulair mogelijk ontwerpen en uitvoeren. Het Bouwprogramma zet haar kennis omtrent circulaire installaties in en ondersteunt de uitwerking van het model ‘klimaat als een service’.

Circulaire Scholen

Binnen de gemeente Haarlemmermeer vormen scholen een belangrijk onderdeel van de transitie naar een circulaire economie. De fusie tussen twee scholen in oost en west Zwanenburg en de integratie van naschoolse opvang en maatschappelijke functies tot één community, is een pilot voor dit project. Het gaat om de integratie van de sloop van een gebouw, de transformatie van 950 vierkante meter en om een stuk nieuwbouw van 1000 vierkante meter. Het Bouwprogramma en haar partners brengen proactief collectieve kennis in om het gehele project circulair te realiseren.

Innovatielab Schiphol

Schiphol is bezig met de ontwikkeling van een co-working space met kleinschalige, flexibele kantoorunits. Dit gebouw gaat dienen als een innovatielab voor werkprocessen en moet in zijn gebruiksfase zo flexibel mogelijk indeel- en aanpasbaar zijn. Het Bouwprogramma gebruikt haar kennis en netwerk om er samen met Schiphol voor te zorgen dat dit nieuwe gebouwtype zo circulair mogelijk wordt uitgevoerd.

Schiphol als (flexibele) vestigingsplek

 

Flexibel Gebouw Schiphol

Voor bedrijven is Schiphol een populaire plek om zich te vestigen. Daarom wil Schiphol een flexibel kantoorgebouw plaatsen voor een termijn van vijf jaar. Dit biedt bedrijven een vestigingsmogelijkheid als de vastgoedportefeuille van Schiphol geen plaats heeft. Het Bouwprogramma houdt samen met Schiphol workshops met consortia van marktpartijen die een rol hebben in het aanleggen van flexibele gebouwen. Het Bouwprogramma zet haar netwerk in om partijen in de workshop te betrekken buiten de directe bouw-waardeketen.

 

Meer informatie: https://c-creators.org/hetbouwprogramma

 

< Dick van Veelen, Cirkelstad Raad van Toezicht | City Deal Circulaire Stad ‘gaat internationaal’ >