De Top 10 vragen en antwoorden, editie 2021

Hulp bij de circulaire en inclusieve bouwpraktijk.

Een maal per jaar brengt Cirkelstad alle hulpvragen over circulair en inclusief bouwen samen in één overzicht. Deze hulpvragen gebruiken we om inhoudelijk het jaarprogramma te vullen, experts op podia hun ervaringen te laten delen en idealiter antwoord te kunnen geven op jouw hulpvraag. Het resultaat: een top 10 met 5 praktische vragen (én antwoorden) en 5 systeemvragen. Lees hier meer over de enquête en de thema’s die we dit jaar gezamenlijk concreet willen maken.

Over de Top 10

De 5 meest voorkomende thema’s en meest gestelde vragen uit ons overzicht hebben we voor jullie gebundeld in deze digitale publicatie. Deze hebben we uiteraard ook meteen van antwoorden voorzien! Niet om hier nou volledig in te zijn (of proberen te zijn), maar op deze manier kun je wel aan de slag. Om tot een Top 10 te komen hebben we er 5 systeemvragen aan toegevoegd. Wat zijn de grootste barrières die ons nu tegenhouden om te versnellen, om op te schalen naar circulair bouwen als het nieuwe normaal? De gehele lijst aan barrières is samengesteld op basis van de werkconferentie 2020, lopend onderzoek binnen Samen versnellen door de TU Delft en VU Amsterdam, lopend onderzoek door Pioneering en ons eigen verkiezingsprogramma.

De top 10  bestaat dus uit twee delen:

  • Praktische vragen. Wat zijn de vragen die jij nu beantwoord zou willen hebben om morgen door te kunnen met je plannen?

  • Systeem vragen. Wat zijn de belangrijkste barrières die ons tegenhouden om sneller op te kunnen schalen?
Over de praktische vragen

Heb je hem zelf eerder dit jaar ook ingevuld: de korte enquête waarmee we als Cirkelstad coöperatie jou nog meer als partner ondersteunen? Samen met Platform CB’23 en het TransitieTeam hebben we maar liefst 193 hulpvragen ingestuurd gekregen, als reactie op deze enquête. Goed nieuws, want dat geeft ons waardevolle inzichten in hoe het met de stand van Nederland te doen is als het gaat om de transitie in de circulaire en inclusieve bouwsector. Waar kunnen jullie hulp bij gebruiken? Waar liggen de grootste knelpunten? Wat zouden jullie graag anders zien?

In willekeurige volgorde hebben we 18 thema’s geïdentificeerd aan de hand van de ingestuurde hulpvragen. De 5 meest voorkomende thema’s (en bijbehorende praktische vragen) zijn meegenomen in de Top 10. Enkele andere thema’s hebben een plekje gekregen tussen de systeemvragen. Deze onderwerpen gaan we dit jaar gezamenlijk concreet maken zodat we stappen kunnen zetten in de circulaire en inclusieve bouwpraktijk. We stellen bij iedere vraag/barrière een aantal initiatieven voor die al lopen om tot oplossingen te komen. Vanzelfsprekend hebben deze thema’s veel raakvlakken met elkaar en kun je deze oplossingen door de hele keten heen terugzien.

Over de systeem vragen

Elke dag zijn de spinners met veelal praktische hulpvragen op het gebied van circulair en inclusief bouwen van Cirkelstadpartners in de weer. Dat is goed en blijven we doen. De grotere barrières moeten we wel in beeld blijven houden, te onderscheiden naar structuur (institutionele opbouw en macht), cultuur (het dominante perspectief) en werkwijze (routines, regels, gedrag). Wat kunnen we doen aan deze barrières? Zijn ze al goed in beeld? Zijn er ‘eigenaren’ actief die ook daadwerkelijk verandering willen en kunnen doorzetten?

De gehele lijst aan barrières is samengesteld op basis van de werkconferentie 2020, lopend onderzoek binnen Samen versnellen door de TU Delft en VU Amsterdam, lopend onderzoek door Pioneering en ons eigen verkiezingsprogramma.

Meer weten?

Benieuwd welke hulpvragen de partners van Cirkelstad hebben gesteld? Deze vind je in de Academie, samen met de antwoorden die onze spinners tijdens een ‘pressure cooker’ sessie hebben gegeven. Binnen deze excel sheet kun je filteren op marktsegment, bouwfase, en thema (kleur).