De Warren zoekt circulaire bouwmaterialen!

En brengt circulair bouwen in de praktijk

De Warren heeft samen met Superuse studios een oogstkaart opgesteld voor gebruikt materiaal

Wooncoöperatie De Warren is de eerste zelfbouw-wooncoöperatie van Nederland. We realiseren 36 duurzame, sociale- en midden huurwoningen op centrumeiland (IJburg), in Amsterdam. We gaan voor het ontwerp zoveel mogelijk duurzame bouwmaterialen gebruiken: hernieuwbare materialen zoals hout voor de hoofdstructuur, maar ook materialen vanuit hergebruik en recycling: circulaire bouwmaterialen. Daarom gaan de toekomstige bewoners van de Warren samen met Superuse studios, Natrufied Architecture en Eco+Bouw de komende maanden circulaire bouwmaterialen “oogsten” uit bestaande gebouwen in Nederland!

Wat en wie zoeken we?

We zoeken naar circulaire bouwmaterialen vanuit:

 1. Bouw en sloopafval: herbruikbare materialen uit sloop of renovatieprojecten.
 2. ‘Onbenutte voorraden’: materialen waar te veel van is ingekocht op de bouwplaats, maar ook vanuit andere productielocaties.
 3. Herbruikbare restmaterialen vanuit productieprocessen buiten de bouw: Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de metaalindustrie, of jachtbouw.

Kortom: ‘stadsjutten’ in de breedste zin van het woord. Wij zijn op zoek naar bouwbedrijven, slopers, fabrieken en productielocaties, waarvan de afvalstromen en restpartijen als grondstof kunnen worden ingezet bij de bouw van De Warren. Zo brengen we samen het ideaal van een circulaire bouwketen in de praktijk!

De Warren wil zo veel als mogelijk materialen een tweede leven geven

We gaan voor verschillende delen van het ontwerp gebruik maken van deze circulaire materialen en elementen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • (Houten) gevelbekleding
 • Plaatmateriaal (gips/multiplex/….)                                        
 • Akoestische panelen
 • Binnendeuren
 • Kozijnen
 • Parketvloeren
 • Brandtrappen
 • Tegelwerk
 • Sanitair

Vroeg met elkaar in gesprek en ontwerpen vanuit wat ons wordt aangeboden

Als jij circulaire bouwmaterialen of elementen voor ons beschikbaar hebt willen we graag zo snel mogelijk in gesprek om te kijken wat we kunnen afnemen. We beoordelen eerst samen of de materialen aan de eisen voldoen op het gebied van isolatie, geluid en brandveiligheid. Vervolgens worden ze meegenomen in het ontwerp door de architecten van Natrufied Architecture. Wanneer jou aanbod goed past bij onze vraag en binnen ons ontwerp, willen we vervolgens graag een afspraak maken om deze materialen en elementen ten tijde van de bouw (welke in oktober 2020 van start gaat) af te nemen, wanneer we ze ook daadwerkelijk nodig hebben. Zo voorkomen we waar mogelijk op- en overslag van materialen.

Een overzicht van vraag en aanbod op Oogstkaart.nl

Om een netwerk op te bouwen van mogelijke partners maken we gebruik van Oogstkaart, een door architectenbureau Superuse studios ontwikkeld platform voor professioneel hergebruik van materialen in de bouw. Circulaire materialen en gebouwelementen worden hierop gepubliceerd en kunnen zo niet alleen door ons, maar desgewenst ook door andere ontwerpers en bouwers worden gevonden.

Circulaire economie en Jij

Wil je bijdragen aan het  realiseren van een betaalbaar, duurzaam en circulair gebouw in Amsterdam, een nuttig doel voor je afval materialen vinden? Neem dan contact met ons op!

Gerard Roemers

, (06) 53292899

< Samen versnellen: terugblik 2018, vol spanning naar 2019! | Circulair interieur en techniek. Stand van zaken >