Deze moet je gelezen hebben

must read

De SER heeft de adviesnota: ‘Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen’ geschreven gericht aan het kabinet om ondersteuning te kunnen bieden aan de transitie naar een circulaire economie. Interessant te lezen dat het advies zich niet alleen richt op economische en technische, maar ook institutionele en culturele veranderingen.

Download hier: Werken aan een circulaire economie

Het PBL heeft in dezelfde periode haar rapport: ‘De Innovatieve Stad, Hoe steden met slagkracht, maatwerk en leervermogen kunnen bijdragen aan economische, groene en sociale innovaties’ opgeleverd. In deze rapportage, aansluitend op de Agenda stad van het rijk, is het PBL geslaagd om naast de diepgaande analyse ook te komen tot een handelingsperspectief. Het PBL roept op tot het faciliteren van uitdagers, experimenteer en laat beleidsmakers leren van de praktijk. De rapportage is daarmee een prima onderbouwing van de principes waar Cirkelstad op gebouwd is.

Download hier: De Innovatieve Stad

< Circulaire aanbesteding twee paviljoens Leeuwarden | Aftrap Cirkelstad Arnhem Nijmegen >