Dick van Veelen, Cirkelstad Raad van Toezicht

Interview met Dick van Veelen, lid Cirkelstad Raad van Toezicht, directeur Vis Groep

Sociale impact

Waarom Cirkelstad

Dick van Veelen

Ik werkte destijds bij Holcim, een van de partners die bij de oprichting van Cirkelstad betrokken was. Het eerste Cirkelstadproduct, ondergrondse containers, werd bij mijn divisie binnen Holcim gemaakt. Later ben ik meer en meer betrokken geraakt en ook toen ik overstapte naar de Vis Groep ben ik Cirkelstad blijven volgen. Vanuit de Vis Groep heb ik het initiatief genomen om Cirkelstad Den Haag in het leven te roepen, want meer Cirkelsteden was altijd al een van mijn stokpaardjes. Het krijgt nu steeds meer vorm in Den Haag.
Ik zie Cirkelstad vooral als aanjager. Het is een mooi platform, een kapstok waaraan je je verhaal kunt hangen en mooi is dat Cirkelstad nu groter en breder wordt. Er komen meer haakjes aan de kapstok, de impact wordt groter en we kunnen het verhaal steeds beter vertellen. Kruisbestuiving tussen de steden juich ik zeer toe.

Cirkelstad kan door de enorme bundeling van kennis een belangrijke adviesrol vervullen. Het momentum is daar. Er is ervaring en we zijn het experiment al voor een deel voorbij. Al zullen er altijd weer nieuwe experimenten komen. Learning by doing blijft een gegeven, maar er is kennis om partijen te helpen die nu de eis krijgen om vastgoed hoogwaardig te ontwikkelen of te herontwikkelen en die op zoek zijn naar kennis en ervaring.

Zo kom je in een versnellingsfase en ik heb het gevoel dat we daar nu zijn aangekomen.
In de adaptatiecurve kunnen we nu de sprong maken naar de early majority en dat betekent dat de schaalvergroting voor duurzaam bouwen voor de deur staat.

 


CASE: Projecten

Interne academy om mensen op te leiden van buiten naar binnen, en binnen van beneden naar boven. Speeddates, het snel koppelen van nieuwe talenten (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) aan werk. Binnen de Vis Academy hebben wij een goed netwerk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden op een baan. Daar is een goede begeleiding voor nodig. We hebben daarvoor een programma voor ontwikkeld en met negen leermeesters kunnen we wel wat aan. Daarnaast willen we niet alleen duurzaam zijn voor nieuwe mensen maar ook voor de mensen die we al hebben. Via ons eigen ontwikkelingsprogramma 1LevelUp laten wij iedereen (dus alle geledingen binnen het bedrijf) ieder jaar 1 niveau omhoog gaan.

Vis Academy video: https://www.youtube.com/watch?v=j0iaqWf0cdw

Praktijksessie tussen een leermeester en een leerling in de Vis Academy


 

Visie, wat moeten we nu doen

Duurzaamheid is een werkwoord. Plannen maken en vergadering is nodig, maar dat moet wel resulteren in concreet dingen doen. Duurzaam stenen stapelen zeg maar en in die fase komen we nu.

Er zijn twee dingen essentieel voor opschaling, ten eerste: kennisdeling. Je merkt dat partijen wel duurzaam willen bouwen, maar nog niet weten hoe. Veel is nog onbekend. Belangrijk is dat we de goede voorbeelden tonen, die zijn er nog te weinig, maar ze zijn er wel.

Ten tweede: met sluitende businessmodellen laten zien dat het ook commercieel interessant is. We kunnen aantonen dat duurzaam bouwen gewoon een hele goede business case is en er is geen betere incentive dan een goede business case.

 

Duurzaamheid is een werkwoord.

 

Onze belangrijkste opgave daarbij is het mobiliseren van opdrachtgevers, zodat zij een circulaire uitvraag de markt insturen. Overheden zouden inderdaad het voortouw moeten nemen omdat zij gewoonweg heel veel vastgoed bezitten. Vanuit de transitieagenda hebben ze ook simpelweg deze opgave. Dan kunnen ook publiek private partijen aanhaken, architecten, aannemers, en alles wat eronder zit.

Vanuit regelgeving is veel al mogelijk en voor wie innovatief is biedt de huidige regelgeving al de nodige kansen om het onderscheid te maken.

Naast materialen is sociale impact de tweede pijler onder Cirkelstad. Ik heb nooit het idee gehad dat het lastig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken, je moet het gewoon doen wel doen. Inmiddels zijn programma’s waarmee je mensen kunt begeleiden naar zelfstandig werk opgesteld en daar is veel vraag naar. Jongeren met weinig of geen toekomstperspectief hebben daarmee uiteindelijk hun MBO diploma kunnen halen. Dat is mooi.

 


CASE: Blue City 010, het herontwikkelen van een leegstaand zwembad

Uitzagen van de wanden in Blue City.

 

De op maat uitgezaagde blokken.

 

De daadwerkelijk gemaakte muur.

Het voormalige Tropicana zwembad in Rotterdam, wordt verbouwd tot een hotspot voor allemaal duurzame ondernemers. Het gebouw zelf wordt ook duurzaam verbouwd waarbij gelukkig ruimte is voor experimenteren. Zo zagen wij beton weg en de weggezaagde elementen krijgen op dezelfde locatie een directe herbestemming als muur of traptrede. Hiervoor werken we één op één samen met de architect SuperUse Studio’s. Ook al het boorwater vangen wij op en het bezinksel dat overblijft, laten wij onderzoeken door het Blue City Lab met als doel daarvoor een herbestemming te vinden. In al deze processen laten wij studenten onderzoek doen naar de duurzame effecten. We willen uiteindelijk kunnen aantonen wat de uitkomsten van deze experimenten zijn.

Blue City video: https://www.youtube.com/watch?v=6bD7y5m4cu8


 

Leiderschap

Leiders lopen als het goed is voorop. Ze geven in eerste instantie de koers aan dus dienen visionair te zijn. Ten tweede geven ze het goede voorbeeld bij het uitvoeren van de koers. Ten derde communiceren ze sterk. Het is wel leuk als je visionair bent en er ook echt hard aan trekt. Het heeft pas impact als je jouw omgeving mee gaat krijgen. Daarvoor zijn alle drie deze eigenschappen nodig. Ik wil daarbij wel letten op de mensen in mijn eigen organisatie maar zeker ook daarbuiten. Als wij de rol van koploper denken te vervullen en we willen mensen meekrijgen, dan hebben we de plicht om het verhaal inzake duurzaamheid overal voor het voetlicht te brengen. Ik zeg niet dat dit makkelijk is, maar niemand heeft gezegd dat leiding geven een eitje is.

Raad van Toezicht

Ik voel me wel een ambassadeur, maar niet zozeer als lid van de Raad van Toezicht. Ambassadeur ben ik vanuit mezelf, circulair zit in mijn DNA. De Raad van Toezicht moet zorgen dat Cirkelstad groter wordt en meer bekendheid krijgt, en ook natuurlijk dat we het spel spelen zoals we hadden afgesproken.

 

 

< Mastertracks Circulaire Scholen & Woningbouw inschrijving geopend | De projecten van het Bouwprogramma >