Doe mee aan het NWA-onderzoeksprogramma Circulaire Economie

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een Nationale Wetenschaps Agenda. Duizenden bedrijven, burgers en anderen hebben actief meegedacht aan de agenda voor de wetenschap in Nederland. Een van de hoofdroutes die hierin is vastgesteld is de circulaire economie.

Binnen de NWA-route Circulaire Economie krijgen de komende maanden twee onderzoeksprojecten vorm. Doel van de projecten is om concrete stappen te maken in de transitie naar een circulaire economie en dan met name op de thema’s kunststoffen en gebouwde omgeving. Om tot voorstellen voor deze onderzoeksprojecten te komen worden deelnemers aan iteratieve werksessies gezocht.

Thema’s

De vraaggestuurde onderzoeken, met een looptijd van twee jaar, gaan over kansen voor circulariteit op de thema’s:

  1. Kunststoffen – Laminaatverpakkingen voor levensmiddelen;
  2. Gebouwde omgeving – Nieuwe circulaire (ver)bouwsystemen voor woon/kantoorwijken.

Op deze twee gebieden heeft Nederland een significante industrie, inclusief mkb en zijn er vele gemeenten en provincies die hierin stevige ambities hebben.

Voor het thema gebouwde omgeving is dit ook een mooie kans voor leden van Cirkelstad. Je kunt hierin mogelijk je ambities versneld realiseren. Dus doe mee.

Vorm: samenwerking op inhoud

De inhoudelijke vraagstukken die op deze thema’s leven in de praktijk, vragen om transdisciplinaire samenwerking tussen praktijkprofessionals en alfa-, bèta- en gammawetenschappers in zowel fundamenteel, praktijkgericht als toegepast onderzoek. Twee groepen van geselecteerde praktijk- en onderzoekspartners gaan werken aan twee afzonderlijke projectvoorstellen. Experts en andere deelnemers geven tijdens het proces feedback. Dit resulteert in twee projectvoorstellen – op elke thema één – die voor beoordeling ingediend worden bij Regieorgaan SIA. Voor de uiteindelijke twee geselecteerde onderzoeksvoorstellen is ongeveer € 500.000 per voorstel beschikbaar.

Inschrijven

Senior-onderzoekers van hogescholen, universiteiten, rijkskennisinstellingen, TNO en experts uit de praktijk kunnen zich inschrijven. Geïnteresseerd? Via deze link en pdf lees je meer over wat deelname inhoudt en hoe je je kunt opgeven. Opgave is mogelijk tot uiterlijk 12.00 uur op 15 maart 2018. Geïnteresseerden dienen een CV en motivatie voor deelname in te dienen op basis waarvan er een selectie plaatsvindt.

 

https://wetenschapsagenda.nl/doe-mee-aan-het-nwa-onderzoeksprogramma-circulaire-economie/

< Opstellen groei-agenda | Online marktplaats voor bouwmaterialen hergebruik >