Het Nieuwe Normaal: ik wil evaluator worden

In 2019 is op initiatief van Cirkelstad en BZK het programma Samen versnellen gestart. Samen met grote opdrachtgevende partijen en grote opdrachtnemende partijen wordt aan de hand van projectevaluaties ervaren wat zij verstaan onder circulair bouwen (over welke indicatoren hebben we het) én welk prestatieniveau niveau je kunt behalen. Het resultaat hiervan presenteren we in een raamwerk ‘Het Nieuwe Normaal’. Een nieuwe standaard voor de bouwsector waarin circulair bouwen tot het nieuwe normaal behoort.

HNN-evaluatoren hebben we nodig om de projecten te evalueren. Een projectleider vult vooraf een vragenlijst in (online), en deze vragenlijst wordt samen met een HNN-evaluator in een gesprek van 2 uur gevalideerd. Tijdens dat gesprek wordt aan de ene kant de antwoorden ‘gewogen’. Klopt het wat er staat? En aan de andere kant worden er ook tips en ervaringen meegegeven. Op deze manier zorgen we ervoor dat de projectleider niet alleen data brengt, maar ook zelf geholpen wordt bij het operationeel maken van circulair bouwen.

Wil jij ook HNN-evaluator worden?

De bureaus Copper8, Alba Concepts en Metabolic (samen met de TU Delft) zijn vanaf het begin betrokken geweest om het raamwerk en de evaluatietool op te zetten. De huidige HNN-evaluatoren komen uit die bureaus. Vanaf het begin is al afgesproken dat het nooit alleen bij deze bureaus kan blijven. Wil je een standaard neerzetten, dan heb je op te schalen. In 2022 is dat momentum ontstaan om de groep aan HNN-evaluatoren op te schalen. Dat doen we stap voor stap om de kwaliteit en leervermogen te borgen.

Wil jij ook als HNN-evaluator aan de slag? Heel graag! Een aantal zaken vinden wij van belang. We zitten met z’n allen echt nog in een transitie waarin veel kennis nog ontbreekt. Dat maakt dat wij inzetten op het open kennisdelen met elkaar. Daar wordt de bouw slimmer van, daar wordt jij slimmer van. Daarbij is de inhoud leidend voor ons. Zowel in het opstellen van HNN als het teruggeven aan de projectleiders van zo veel als mogelijk tips en ervaringen. Daarmee krijgen we meer ambassadeurs! En tot slot. We werken niet commercieel, wel zakelijk. Als jij je aangesproken voelt, schrijf je je dan hier in!

Criteria voor deelname:

 • De organisatie is ingeschreven als Cirkelstadpartner (1)
 • Twee personen (2) van de organisatie schrijven zich in (irt het eigen leervermogen en achtervang)
 • Met ervaring van minimaal 3 jaar (irt het snappen van de vragen en het teruggeven van tips tijdens de evaluatie)
 • Je breng zelf drie projecten in om:
  o De eerste mee te kijken bij een ervaren HNN-evaluator
  o De tweede zelf te doen waarbij de ervaren HNN-evaluator meekijkt
  o De derde zelf te doen
 • Budget voor twee personen is €2.750,- (3) voor twee jaar
 • Verplicht volgen van de twee dagdelen opleiding
 • Verplicht volgen van twee intervisie (4) dagdelen per jaar

Ad 1)
Hiermee maak je actief en expliciet onderdeel uit van de beweging die circulair bouwen tot de nieuwe standaard wil brengen in Nederland. Samen kun we nog meer impact realiseren (en de inkind uren in HNN niet terugbetalen, maar wel nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken).
Ad (2)
Je bent niet als bureau maar als persoon HNN-evaluator. De evaluatoren worden met naam op onze website opgenomen. Het zijn alleen deze evaluatoren die projectevaluaties kunnen afnemen, toegang krijgen tot de tool, toegang krijgen tot de database aan tips (die we gezamenlijk gaan opbouwen) en deelnemen aan de halfjaarlijkse intervisie ronde.

Als evaluator kun je ook zelf evaluaties ‘verkopen’. Op een project, bij je opdrachtgever(s). De vaste prijs van een evaluatie is €350,- en altijd via Cirkelstad aan te vragen. Deze is opgedeeld naar:

Voor de HNN-evaluator 2,5 uur maal €100,- is €250,- (jezelf in dit geval dus)
– 0,5 uur voorbereiding
– 2,0 uur afname evaluatie

Voor Cirkelstad 1 uur maal €100,- is €100,-
– Inplannen evaluatie, opvolgen proces
– Archiveren evaluaties

Een blauwdruk-voorstel (met ervaringen) om evaluaties aan te bieden aan partijen delen we onder de HNN-evaluatoren. Dit voorstel is als een ‘leertraject’ voor 10 partijen die samen al doende willen leren van circulair bouwen is, hoe je daarop kunt presteren en wat de verwachtingen daarover onderling zijn. Jij als HNN-evaluator hebt de leiding en de expertise.

Ad (3)
Waarom willen we het aantal HNN-evaluatoren opschalen? Ten eerste omdat HNN de taal zou ‘moeten’ worden van iedereen. Heel belangrijk dus dat de adviseurs aan de bouw vanuit eenzelfde taal gaan spreken. Jullie! Laat het niet een taal zijn van een aantal adviseurs, nee van iedereen. Daarbij komt ten tweede dat we HNN proberen op te schalen, toegepast krijgen bij een veelheid aan programma’s. Misschien heb je bijvoorbeeld al gezien dat HNN genoemd wordt in het beleidsprogramma Versnelling
Verduurzaming Gebouwde Omgeving
. Dan hebben we de groep aan HNN-evaluatoren ook op te schalen.

Zonder enige vorm van zekerheid, maar wijzelf streven ernaar om 500 evaluaties af te nemen t/m 2023.

Waarom vragen we budget? Uitbreiden moeten we willen doen, wel met een kwaliteitsstandaard waar we achter willen staan. Opleiden en intervisie doen we er dan ook niet even bij. Dat moet goed voorbereid worden zodat we er allemaal (letterlijk) slimmer van worden. Het budget is niet bedoeld om er aan te verdienen, maar om uit de kosten te komen zonder daar risico op te lopen.

Ad (4)
Met de intervisiedagen van een dagdeel brengen we alle HNN-evaluatoren bijeen om:

 • Te reflecteren over de tool (werkt ie goed, lengte, meer/minder/andere vragen gewenst etc)
 • Te reflecteren over de gegeven tips (worden we samen slimmer van)
 • Te reflecteren op de behaalde niveaus (wat adviseren wij over de prestatieniveaus)
 • Te reflecteren over je rol als HNN-evaluator (ervaringen delen om in je rol te groeien)
 • Te reflecteren over kansen in de markt om (samen?) op te pakken tekst