Doorbraak projecten

Vele partijen zijn actief om het gedachtengoed over de circulaire en inclusieve economie operationeel te maken. Om tot ‘het nieuwe normaal’ te komen is ‘massa’ noodzakelijk. Volgende projecten kunnen voor massa gaan zorgen. We zijn dan ook trots hieraan bij te dragen.

 

Transitiecampus

Provincie Zuid Holland heeft aangegeven intellectueel leidend te willen zijn op het gebied van de circulaire economie. Daar is 5 miljoen voor uitgetrokken waarvan gezegd is om deze te investeren in een ‘transitiecampus’. Geen fysieke omgeving maar een netwerk wat kennisvragen uit de markt haalt en daar wetenschappelijke studie opzet om tot antwoorden te komen.

Meer info: http://2017.begrotingzuidholland.nl/p5075/extra-investeringen-in-een-slimmer-schoner-en-sterker-zuid-holland

Bouwprogramma MRA

In samenwerking met de Ccreators, EIB en TNO is het bouwprogramma MRA vormgegeven om Cirkelstadpartners actief te helpen bij hun implementatieopgave. Door het inzetten van de juiste tools, door collectieve kennis proactief toe te passen en kennisopbouw te doen waar dat nog nodig. De verbinding met de CoPs biedt aanvullende masterclasses en werkt aan een nog bredere community/bewustwording.

Meer info: https://c-creators.org/hetbouwprogramma

Circles

Het programma voor ondernemers, initiatieven en overheden in Oost-Nederland die wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Partijen zijn gericht op de maakindustrie, de biobased economy en de bouwsector. Vanuit Circles worden adviezen gegeven en tools ingezet om de eigen bedrijfsprocessen op circulaire wijze in te richten.

Meer info: http://www.circles.nu/

Transitieagenda

Het rijk heeft het rijksbrede programma circulaire economie omarmt. De Transitieagenda wordt nu vormgegeven om het pad concreet te maken hoe ‘wij’ als Nederland daadwerkelijk circulair gaan worden in 2050. Cirkelstad heeft het voorstel neergelegd (irt de investeringsagenda) om het transitiepad in uitvoering te brengen in lijn met de eigen groei-ambitie.

 

We houden je natuurlijk op de hoogte over ontwikkelingen binnen deze programma’s. Houd daarvoor het Stadsblad in de gaten. Ben je nog geen abonnee? Meld je dan aan.