Doordruppeleffect: duurzame keuzes opdrachtgevers werken door in hele bouwsector

Duurzaam bouwen kun je niet alleen, dat doe je samen. Een goed voorbeeld is de renovatie en uitbreiding van het kantoor van Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en BankGiro Loterij) in Amsterdam door J.P. van Eesteren.

Project de Goede Doelen Loterijen (fotocredit: Jasper Juinen)

Op het project streven opdrachtgever en bouwer naar een BREEAM Outstanding duurzaamheidscertificering. Dit is de hoogste Europese norm voor duurzaam bouwen; een norm die veel vraagt van de betrokken partijen op het project. Wil het project uiteindelijk zijn certificering halen, is het vereist dat de betrokken partijen – dus ook onderaannemers en toeleveranciers – bepaalde duurzaamheidsnormen behalen; dat is onderdeel van de overkoepelende BREEAM certificering. Voor het gunnen van de opdracht door J.P. van Eesteren aan onderaannemers is het hebben of behalen van de juiste certificeringen dus een voorwaarde. Zo zet de eis van de opdrachtgever een hele beweging in gang.

Volgens Martin van Zuilekom – projectleider voorbereiding bij J.P. van Eesteren – was het niet moeilijk om partners te overtuigen. Slechts twee partijen hadden nog niet de vereiste certificering. Zij gaven in het eerste contact al aan graag mee te willen werken aan het behalen van de norm. Van Zuilekom verwacht dat er over enkele jaren weinig bedrijven meer te vinden zijn die niet voldoen aan de voorwaarden voor duurzaam bouwen. Eenvoudigweg omdat de markt er steeds meer om vraagt.

Martin van Zuilekom, projectleider voorbereiding, tijdens de sloop op de bouwplaats van de Goede Doelen Loterijen in Amsterdam

Twee onderaannemers op het project zijn momenteel bezig met het behalen van een certificering, voor allebei gaat het om een ISO 14001 keurmerk. Onderaannemer Van ’t Hek hield zich bezig met de fundering van het Goede Doelen Loterijen-kantoor. Branko Jonker van Van ’t Hek geeft aan dat het bedrijf aanvankelijk enigszins verrast was, iets wat snel omsloeg in een positieve reactie: “Na het behalen van onze ISO 9001 certificering was onze organisatie al bezig aanvullende certificeringen te onderzoeken. Een ISO 14001 past het beste bij onze doelstellingen.” Een tweede voorbeeld is Bentstaal. Voor het staalbedrijf betekent het behalen van een duurzaamheidscertificering extra onderscheidend vermogen. “Er zijn maar een paar staalbouwers die ISO 14001 hebben, dus met de keuze om hiervoor te gaan voegen wij een unique selling point toe,” aldus directeur René Roebersen.

In beide gevallen geldt dat men al op zoek was naar certificering, maar deelname aan het Goede Doelen Loterijen-project heeft het behalen van een duurzame certificering versneld. Na voltooiing van het project beschikken beide onderaannemers over het keurmerk. Dat is typerend voor een ontwikkeling in de markt. Steeds meer opdrachtgevers willen dat hun project opgeleverd wordt via een duurzame werkwijze, met oog voor het milieu en voor de omgeving. Via de hoofdaannemer, onderaannemers en toeleveranciers wordt zo de hele keten langzaam maar zeker ‘verduurzaamd’.

< Circulaire renovatie Oudenoord 6, Utrecht | Cirkelstadplein op Building Holland >