Drie concepthuizen inmiddels gerealiseerd.

Concept House Village is een unieke gebruiker georiënteerde testomgeving voor duurzaam bouwen, wonen en duurzame gebiedsontwikkeling. Een Living Lab waar innovatieve woningen, producten en systemen getest worden door en met de bewoner.

Het is een samenwerking tussen TU-Delft, Hoge School Rotterdam en Woonbron die (coalities van) organisaties faciliteren om deze ontwikkeling mogelijk te maken. 3 protoypes staan er inmiddels. Het eerste prototype is van TU-Delft, de tweede is Chibb (Hoge School Rotterdam) en de derde is Maskerade (van der Breggen Architecten). Op de site zie je exact waar het prototype nou net in uitblinkt. Inmiddels vindt overleg plaats met consortia die in de bestaande bouw energie neutrale concepten gaan realiseren (zie foto) en ook zullen er een aantal definitieve concepten gerealiseerd gaan worden.

Met het Active Re Use House willen de Cirkelstadpartners (in samenwerking met vele anderen!) laten zien dat het seriematig mogelijk is om te bouwen met de materialen uit de stad. Een volgend prototype. Het ontwerp voor deze woningen is gereed. Momenteel wordt met de bouwer gekeken om het ontwerp waar kan te optimaliseren. Op die manier dat ook de businesscase opschaalbaar is naar heel Nederland.

< Logistiek onderzoek naar een circulaire Hub. | Structurele aanpak van uitvallers. >