Duurzaam bouwen begint van onderaf

Bouwbedrijf J.P. van Eesteren wil door duurzaam te bouwen, bijdragen aan het circulair maken van Nederland. Bij het woord duurzaam wordt echter vaak gedacht aan grote en strategische initiatieven die van bovenaf uitgerold worden. Terwijl duurzame ideeën in veel gevallen juist in de praktijk ontstaan, in dit geval op de bouwplaats zelf. Vandaar dat J.P. van Eesteren een initiatief is gestart om de eigen medewerkers en de buitenwacht bewust te maken dat het idee om duurzaam te werken ook van onderaf kan groeien. Naast een heldere animatie met uitleg van het principe, maakt het bouwbedrijf gebruik van de kracht van het eigen team.

Een aantal medewerkers belicht namelijk zelf een duurzaam idee dat ze in samenwerking met directe collega’s hebben geïntroduceerd. Ze delen voorbeelden die eenvoudig zijn en ook op andere plaatsen ingevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld het gebruik van accugereedschap met een centraal oplaadpunt. Dit bespaart in grote gebouwen al snel kilometers aan kabels (die vaak na afloop van het bouwproject niet meer te hergebruiken zijn) en verkleint bovendien de kans op onveilige situaties. Een ander mooi voorbeeld is de renovatie van een gebouw op de Amsterdamse Zuidas. Het oorspronkelijke ontwerp kende een brede gevel van hout en glas. Op de bouwplaats ontstond het idee dat te vervangen door prefab elementen van aluminium en glas. Deze ‘plug & play’ oplossing was logistiek beter behapbaar en de gevel is ook weer volledig te demonteren en te hergebruiken.

J.P. van Eesteren geeft met dit initiatief uitdrukking aan het idee dat duurzaamheid niet alleen bestaat uit grote en strategische concepten. Op de werkvloer ontstaan net zo goed creatieve en praktische duurzame ideeën.

Meer over dit initiatief bij J.P. van Eesteren:
jpvaneesteren.nl/nl/mvo/duurzaamdoen

< CIRCO Design Track – Cirkelstad edition | Nieuw circulair kantoor Urban Climate Architects >