Een circulaire weg?!

circulaire-weg

Dura Vermeer heeft in combinatie met partners een infrasysteem uitgewerkt dat volgens de filosofie van de circulaire economie kan worden toegepast. Vanuit een systeeminnovatie worden bestaande producten aan elkaar gekoppeld om te komen tot een circulaire oplossing. Onze visie hebben we in een videopitch vormgegeven waarbij het verhaal in 80 seconden wordt verwoord.

 De volgende circulaire elementen staan hierin centraal:

  • minder gebruik van primaire grondstoffen
  • gebruik maken van de aanwezige grondstoffen in het gebied
  • minder vervoersbewegingen en bouwlogistiek tijdens aanleg en dus minder uitstoot van CO2
    intelligente LED-verlichting zorgt voor reductie van elektriciteitsgebruik door aanpassing aan van de situatie
  • opvang van CO2 en fijnstof voor een schonere omgeving
  • 100% recyclebare elementen

Meer weten? Mail Menno van der Valk

 

< Brabant gaat Circulair! | Bijeenkomst Cirkelstad Arnhem Nijmegen >