Eerste blik op het regeerakkoord

Het ligt er (eindelijk). Op de dag van de duurzaamheid werd het regeerakkoord 2017 gepresenteerd. En het biedt serieuze aanknopingspunten voor de Cirkelstadpartners. Het is voor het eerst dat ‘inclusieve samenleving’ en ‘circulaire economie’ beide als paragraaf zijn opgenomen.

Een inclusieve samenleving. Nog wel erg gericht op de zorg: “Wij willen een samenleving waarin iedereen mee kan doen ongeacht talenten of beperkingen”. Maar als deze naast de paragraaf over scholing legt (meer aandacht voor praktijkonderwijs) en de nieuwe economie (mogelijkheden verruimen voor een bredere inzetbaarheid en het oplossen voor knelpunten op de arbeidsmarkt) zie je daadwerkelijk de koers naar een economie waarin iedereen een plek kan hebben. Pak hem dan ook.

Een circulaire economie. Het grondstoffenakkoord hebben we als Cirkelstad ondertekend en een investeringsvoorstel gemaakt voor de Transitieagenda bouw. Mooi om te lezen dat: “Als onderdeel van de klimaatopgave worden de afspraken uit het rijksbrede programma circulaire economie en de transitieagenda’s uit het Grondstoffenakkoord uitgevoerd. Daarbij legt het kabinet een extra accent op ontwikkeling en verspreiding van kennis en best practices”. Een rol die prima past op wat Cirkelstad doet en wil zijn.

Daarnaast zijn er tal van initiatieven die de community’s in de verschillende regio’s zullen ondersteunen. Zoals het stimuleren van start-ups en publiek-private samenwerking met het midden- en kleinbedrijf. Of dat de financiering van wetenschappelijk onderzoek sterker gekoppeld gaat worden aan maatschappelijke impact. Allemaal zaken om gezamenlijk sneller tot steden zonder afval, zonder uitval te komen. Benieuwd of de omvang van de regering voldoende stemmen blijft hebben om deze voornemens ook daadwerkelijk uit te gaan voeren.

 

Lees meer over het regeerakkoord op de pagina van de kabinetsformatie. Of download hieronder het rapport.

Rapport downloaden

< Verduurzaming via energiesponsoring | Circulair met Fleur >