Een effectieve brug tussen theorie en praktijk bouw je samen

Door: Gertjan de Werk

Veel gehoord vanuit bedrijven: ‘Wetenschap, daar heb je in de praktijk niet zoveel aan. We investeren in promovendi, haken aan bij onderzoek, maar in de praktijk hebben wij weinig aan die resultaten, zeker op korte termijn.

Begrijpelijk, maar wel echt een achterhaalde gedachte. In zo’n onderzoekstraject wordt namelijk ontzettend veel kennis opgehaald in de vorm van bijvoorbeeld feiten, inzichten, expertise, modellen en concepten. Het bedrijf of de onderzoeker herkennen dit alleen niet altijd als zodanig. De oorzaak is op heel veel manieren te verklaren en ligt ook nog eens bijna letterlijk ‘in het midden’: een wetenschapper is in de basis nieuwsgierigheid gedreven, waardoor praktische problemen vaak niet interessant lijken, en het gemiddelde bedrijf weet eigenlijk niet wat het echte probleem is, waardoor niet de goede vragen worden geformuleerd. In de samenwerking tussen wetenschap en praktijk zijn daarom meerdere vertaalslagen nodig om tot effectieve samenwerking en daadwerkelijke innovatie in de praktijk te komen.

Er zijn legio voorbeelden waarin zo’n samenwerking overigens prima verloopt. Daar kunnen we dus veel inspiratie uit halen om ervoor te zorgen dat ook voor de circulaire bouwopgave alle nieuwe wetenschappelijke inzichten hun weg naar de bouwpraktijk (effectiever) gaan vinden. Bij voorkeur wel op basis van de uitdagingen en drempels die de bouwers zelf tegenkomen, want alleen dan gaan we voorkomen dat we de komende jaren die 10.000den nieuwe woningen gewoon net zo bouwen als we afgelopen jaren hebben gedaan. Daar is weinig circulair, duurzaam of innovatiefs aan.

Brug tussen kennis en praktijk

Het Leiden Delft Erasmus Centre for Sustainability heeft als doel om de brug te slaan tussen theorie en praktijk. Op basis van door meerdere marktpartijen geïdentificeerde problemen en barrières voor circulaire innovatie gaan we op zoek naar wetenschappelijke kennis binnen onze universiteiten. De kennis die er is, brengen we zo effectief mogelijk naar de praktijk op basis van een gezamenlijk opgesteld traject, vaak met een toekomstvisie als basis. De vertaalslag die daar voor nodig is, kent vele vormen variërend van ‘een goed gesprek’, tot prototypes, tot een afstudeerrapport.

Vaak is de kennis er nog niet. Wees je er namelijk van bewust dat we proberen te innoveren voor een wereld die nog niet bestaat, een circulaire wereld. Veel van wat we doen is hypothetisch en heeft eerst nog een serieus wetenschappelijk fundament nodig. Om aan dat soort kennis te komen zetten we gezamenlijk met marktpartijen en overheden meerjarige onderzoeksprogramma’s op. Een interessant en intensief proces. Want het moge duidelijk zijn dat de eerste transitie die nodig is voor effectieve samenwerking, er 1 is in de samenwerking tussen de organisaties met als basis een transitie binnen de organisaties zelf.

Circulaire Innovatie Hubs

Eén van onze doelen is het beter voorbereiden van studenten op hun leven als professional. Daar hoort praktijkervaring bij, een toets van de waarde van hun kennis voor de praktijk en vergroting van hun keuzevrijheid binnen het curriculum, waarbij ze uiteraard ook andere disciplines tegen het lijf lopen. Voorop staat hierbij om meerwaarde aan afstudeertrajecten te geven. Niet langer een scriptie die van voren af aan begint en in een la eindigt, maar een scriptie die onderdeel is van een groter geheel en (op termijn) waarde heeft voor de transitie naar een circulaire economie.

Om dat voor elkaar te krijgen hebben we onze circulaire innovatie hubs opgericht. Hierbinnen zijn we, samen met de markt, op 3 thema’s onderzoekslijnen aan het uitwerken om studenten uit zowel Rotterdam, Leiden als Delft samen te laten werken aan de kennisvragen die de circulaire economie met zich mee brengt.

  1. De resilient city hub. Met als focus het op systeemniveau onderzoeken van stedelijke duurzaamheid en veerkracht.
  2. De greenport hub. Met als focus de zoektocht naar hernieuwbare materialen.
  3. De inclusive city hub. Met als focus de inclusieve welzijnsbenadering bij het werken aan de cirkelstad van de toekomst.

 

Binnen de hubs worden onderzoekslijnen opgezet waar wetenschap en praktijk elkaar letterlijk ontmoeten. In een periode van 6 maanden tot 3 jaar wordt actief aan een kennisvraag gewerkt totdat de praktijk er echt iets mee kan. Dat kan in heel veel vormen van nieuwe modellen tot white papers, pilots, start-ups en aanbevelingen aan de overheid.

En misschien wel het belangrijkste, eigenlijk is winst gegarandeerd. Als je als bedrijf nadenkt over wat je echte probleem nou eigenlijk is en actief de deur opent naar verandering, is innovatie eigenlijk al onvermijdelijk – al is het maar in de vorm van draagvlak. Bovendien heb je door jonge enthousiaste studenten en wetenschappers bij de vraagstukken te betrekken toegang tot state of the art kennis en krijg je creatieve nieuwe ideeën. Maar onderschat vooral het feit niet, dat we op deze manier met elkaar de jonge professionals opleiden die klaar zijn voor de uitdaging die de transitie naar circulair bouwen met zich mee brengt!

Wil je met ons meewerken of meedenken aan een onderzoeksprogramma, bel of mail met Fenna!

 

Gertjan de Werk is directeur bij LDE Centre for Sustainability. Hierin zijn drie topinstituten verenigd om kennis te valoriseren en te implementeren. Bij Cirkelstad leidt hij het programma valorisatie. In dit programma wordt innovatieve kennis robuust en schaalbaar gemaakt, zodat meer partijen kunnen instappen. Meer informatie over dit programma is te vinden in het collegeprogramma.

 

Meer informatie:

Fenna Plaisier
*protected email*
06 2865 2837

http://www.centre-for-sustainability.nl/co-creation/circular-innovation-hubs

< Paviljoen van geleende onderdelen voor World Design Event | Verduurzaming via energiesponsoring >