Een fundering voor circulaire bouw!

Metabolic en SGS Search hebben de eerste roadmap voor circulaire aanbestedingen ter wereld ontwikkeld. De roadmap is gemaakt voor de Gemeente Amsterdam om in het ontwerp en de ontwikkeling van gebouwen praktisch invulling te kunnen geven aan de visie op de circulaire stedelijke omgeving van Amsterdam. Andere steden, gemeenten, woningbouwcorporaties en vastgoedontwikkelaars zijn echter ook van harte welkom om zich bij Amsterdam aan te sluiten bij het implementeren van meer circulariteit bij de aanbesteding en ontwikkeling van nieuwbouwprojecten.

Het is duidelijk dat de manier waarop we in het verleden onze gebouwde omgeving hebben vormgegeven structureel schadelijke sociale- en milieueffecten met zich meebrengt. Er is mede daarom behoefte om de principes van de circulaire economie in te passen in het ontwerp van de gebouwde omgeving. De gemeente Amsterdam, samen met Metabolic en SGS Search, is hiermee begonnen door middel van de ontwikkelde Roadmap voor circulair aanbesteden. Hierbij worden de principes van een circulaire economie dit jaar praktisch geïmplementeerd  op tenminste drie kavels in Amsterdam.

Onderdeel van deze roadmap is een raamwerk dat de circulariteit van een gebouw definieert en meetbaar maakt, en dat criteria biedt om gebouwen al in de ontwerpfase integraal te scoren op hun circulaire prestaties. De criteria zijn gebaseerd op prestaties, niet op middelen en methodes voor circulaire bouw. Hiermee laten we de vraag bewust open hoe duurzaamheids- en circulaire prestaties op de meest effectieve wijze kunnen worden bereikt. Zo dagen we de markt uit tot innovatie en competitie, in plaats van mogelijkheden in te kaderen en beperken. Door gedetailleerde ontwerpen of arbeidsintensieve evaluatieprocessen in een vroege fase van de aanbestedingsprocedure te vermijden, beperken we bovendien de administratieve lasten aan zowel de zijde van opdrachtgever als opdrachtnemer.

Raamwerk met de criteria voor circulaire bouw

Hoewel dit project zich richt op woningontwikkeling in de stad Amsterdam, is de door Metabolic en SGS Search ontwikkelde roadmap flexibel genoeg om op een breed scala aan bouwtypes en locaties af te kunnen stemmen. Het is kortom schaalbaar naar diverse andere steden en mogelijke gebruikers in Nederland, en dat is precies wat we willen bereiken: we zoeken actief naar mogelijkheden om in Nederland het potentieel en de impact ervan te maximaliseren, en dagen eenieder met vragen rond circulaire huisvestings- en bouwprojecten uit om contact met ons op te nemen, opdat we een gezamenlijke visie voor een circulaire gebouwde omgeving kunnen realiseren.

De roadmap is beschikbaar via deze link.

Geïnteresseerd in meer informatie?

Gerard Roemers: ln.c1550647660iloba1550647660tem@s1550647660remeo1550647660rdrar1550647660eg1550647660Kees Faes: moc.s1550647660gs@se1550647660af.se1550647660ek1550647660

< Circulair doen in De Bilt | Cirkelstad rijdt BMW i3 >