Een nieuwe website, Cirkelstadblad en academie!

website_foto

Met het tekenen van de Green Deal Cirkelstad, ontstond ook direct de behoefte naar nieuwe vormen van communicatie. Meer gericht op het ontsluiten van kennis en ervaringen om deze eenvoudig te kunnen delen. Tussen partijen binnen één regio, maar juist ook tussen regio’s. Deze kennisdeling kan daadwerkelijk helpen voor een versnelling naar een circulaire en inclusieve economie.

Op de website zijn de referentieprojecten meer beschreven. Wat waren de ambitie en leerervaringen van de partners? In het Cirkelstadblad zijn de lopende activiteiten opgenomen uit de verschillende regio´s. Het is een mailing naar alle partners, vrienden en geïnteresseerden over initiatieven en symposia. De academie is een besloten webpagina, te bereiken via de website. Het is een (beta-) plek waar alle kennisproducten deelbaar zijn voor de partijen die actief onder Cirkelstad meedraaien en de producten mede door ontwikkelen.

En ja, ook de vormgeving is gelijk meegepakt!

< De ‘circulaire economie’ wint aan begrip. | Agenda Duurzaamheid Amsterdam >