Enquête circulaire bouweconomie, help je mee?

 

Help je mee het uitvoeringsprogramma circulaire bouweconomie te maken?

Overal in het land wordt al aan de circulaire bouweconomie gewerkt. Koplopers wijzen ons de weg. Marktpartijen, overheden en kennisinstellingen zijn allerlei initiatieven aan het ontplooien. De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (CBE) biedt de kaders en doelen om tot een opschaling te komen van deze nieuwe economie. Vanuit de Bouwagenda willen we alle acties en initiatieven inventariseren die een bijdrage leveren aan de doelen van de Transitieagenda CBE.

Daarom nodigen we alle relevante en vooral ook actieve partijen uit om hun eigen acties aan te dragen en toe te lichten. Op die manier krijgen we zicht op welke doelen we al gaan halen en op welke gebieden een extra impuls nodig is. Ook bieden we alle betrokkenen een overzicht, we leggen verbindingen tussen de verschillende initiatieven en we leren van elkaar. Deze informatie gebruiken we als de basis voor het nationaal uitvoeringsprogramma circulaire bouweconomie.

Wil je meehelpen dit uitvoeringsprogramma te maken? Vul dan deze korte enquête in.

www.circulairebouweconomie.nl

< Circulair bouwen vraagt om een convenant?! | Nationale werkconferentie 2019 >