Ereburger: Floor van der Kemp

Op 18 april werd bekend gemaakt welke personen er in de Raad van Toezicht zullen toetreden (interviews met hen zullen de komende weken via het Stadsblad gedeeld worden). Hét sluitstuk van de oprichting van de Cirkelstad coöperatie waarmee we de ontwikkeling naar 30 Cirkelsteden ondersteunen.

Hét moment om bewust terug te blikken op de afgelopen jaren. En met wie kan dat beter dan één van mannen die ooit het initiatief Cirkelstad gestart is, namelijk Floor van der Kemp. Meer dan 10 jaar geleden gestart met een eerste project. Om reststromen terug te brengen in de stad als product. En bewoners betrekken bij de realisatie.

 

Ik zag het voor me dat alle materialen die vrijkomen uit de stad een soort van fabriek in gingen en er uit kwamen als producten

 

“Toen was ik nog werkzaam bij de woningbouwcorporatie Woonbron. Het was als een film. Ik zag het voor me dat alle materialen die vrijkomen uit de stad een soort van fabriek in gingen en er uit kwamen als producten”. Voor de komende periode doet Floor overigens een sterk beroep op de sociale pijler onder Cirkelstad. Het actief betrekken van mensen bij het werk. Of dat nou gaat over bewoners, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of studenten.

Om dit moment vast te leggen werd Floor van der Kemp benoemd tot ereburger van Cirkelstad. Voor de gelegenheid heeft Rik Ruigrok een ‘kruisje’ gemaakt van het resthout van Circl. Het kruisje staat voor een onvoorwaardelijke inzet om werk te maken van steden zonder afval, zonder uitval. Floor: Dank!

< Waarom we de nadruk eerst op circulaire gebieden moeten leggen, daarna pas op circulaire gebouwen | Meest circulaire werklocatie van NL: Werkspoorkwartier genomineerd >