Opstart nieuwe Cirkelstad community voor woningcorporaties

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij de transitie naar een circulaire bouwopgave. De komende zes jaar moeten er 250.000 huurwoningen worden gebouwd en worden er honderdduizenden woningen gerenoveerd en verduurzaamd. Binnen deze nieuwe community voor woningcorporaties gaan we hier gefocust aandacht aan geven. Naast het uitwisselen van kennis, richten we ons op concrete projecten en toepassing in de praktijk.

Online kick-off
Op dinsdag 10 september starten we van 9.30 tot 11.00 uur met een online kick-off, waarin we samen het doel en de inhoud gaan afstemmen.

Datum: Dinsdag 10 september
Tijd: 9.30 tot 11.00 uur
Locatie: Online

Ben je al lid van Cirkelstad? Zet deze datum in je agenda. Ben je nog geen lid? Sluit dan gerust aan om te kijken of Cirkelstad ook voor jouw organisatie van meerwaarde kan zijn.

Wat er aan bod komt
In deze nieuwe community gaan we samen met woningcorporaties antwoorden vinden op vragen, concrete projecten oppakken en hierbij van elkaar leren. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Hoe kunnen we circulair aanbesteden, bijvoorbeeld met Het Nieuwe Normaal?
  • Hoe krijgen we meer aandacht voor circulariteit in de prestatieafspraken met gemeenten?
  • Kunnen we ook door samenwerking tussen corporaties komen tot circulaire bouwstromen?
  • Welke producten en materialen zijn er al beschikbaar voor concrete toepassing?
  • Hoe maken we onze wijken klimaatadaptief en biodivers?
  • Welke ervaringen zijn er al bij andere corporaties waar we van kunnen leren?
  • Hoe kunnen we circulariteit opnemen in de ESG-rapportage?

Naast het leren van elkaar is deze community vooral gericht op het maken van de stap naar concrete uitvoering.

Cirkelsteden en partners betrekken
Andere community’s zoals Cirkelstad Overheden, Producenten & Leveranciers, Gebiedsontwikkeling en Biobased betrekken we nauw bij de verdieping op thema’s. Dit geldt ook voor het programma Versnellingslab Circulair Bouwen, De Groene Huisvesters en AEDES.

Heb je vragen?
Voor vragen, neem contact op met Bert: .

Meld je aan
Werk jij voor een woningcorporatie en wil je erbij zijn? Meld je dan hier aan.

< Toekomstbestendige gebiedsontwikkeling. Hoe dan? | Tweede bijeenkomst Cirkelstad Sloop >