Gemeenschappelijk tuin voor waterberging

Binnenkort start Van der Tol hoveniers en terreininrichting uit Berkel en Rodenrijs met de renovatie van de binnentuin aan de Plantagestraat (sociale huurcomplexen) in Rotterdam Kralingen. Deze opdracht is design&construct uitgewerkt door vd Tol.

De opdrachtgever Woonstad Rotterdam in samenwerking met de bewoners hebben de volgende uitgangspunten meegegeven voor het ontwerp:

  • Voorkomen/beperken wateroverlast in de tuin bij extreme regenbuien
  • Afkoppelen, bufferen en infiltreren het (dak)hemelwater van 50% van de omringende daken
  • Hergebruik van bestaande bouwmaterialen
  • Handhaven bestaande bomen
  • Optimaal gebruik van de tuin door bewoners (spelen, verblijven en moestuinieren)
  • Beplanting moet biodiversiteit verbeteren

In een ontwerpatelier, bestaande uit bewoners, Woonstad Rotterdam en de tuinarchitect van Van der Tol  is het ontwerp tot stand gekomen. Deze participatie heeft als doel om de tuin ook na de realisatie optimaal te gaan gebruiken. Woonstad Rotterdam streeft ernaar om een deel van de appartementen te verkopen aan starters op de woonmarkt. Hierdoor zal de sociale mix van bewoners in de complexen evenwichtiger verdeeld worden.

In de tuin van ca. 2300 m2 wordt een ondergrondse infiltratievoorziening van 130 m3 aangebracht die het hemelwater van de daken buffert en langzaam in de ondergrond infiltreert. De hemelwater buizen worden van het riool afgekoppeld en op deze buffer aangesloten.

Verder bestaat de tuin uit een halfhoog podium als terras of speelaanleiding en zijn er diverse terrassen met moestuinbakken. De bestaande ping-pong tafel wordt hergebruikt.

Met de uitkomende grond van de infiltratie buffer wordt de tuin opgehoogd. Oude bestrating wordt zo veel mogelijk hergebruikt. De nieuwe jaarrond bloeiende beplanting is aantrekkelijk voor insecten en vogels. De tuin is afgesloten en alleen toegankelijk voor bewoners.

 

Klik op de afbeelding hieronder voor een vergroting

< Stand van Zaken NL | Bijeenkomst Circulaire Bouweconomie >