Geslaagde bijeenkomst Cirkelstad Zwolle; geen afval, geen uitval

Onze grondstoffenvoorraad is eindig en het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft groot. Twee belangrijke vraagstukken, waar we als samenleving antwoord op moeten geven en waar de Regio Zwolle actief in is. Rondom de wedstrijd PEC Zwolle – NAC Breda vond een bijeenkomst met betrekking tot circulariteit plaats.

Kort na de ontvangst in Hotel Lumen ving het plenaire gedeelte aan onder leiding van dagvoorzitter Sandra Duijn (Philamenna). Na een voorstelronde was het woord aan Rutger Büch (medeoprichter Cirkelstad). Büch gaf de gasten een korte uiteenzetting over waar Nederland momenteel staat op circulair bouwgebied, waarna hij verder inzoomde op Zwolle; hoe kan Zwolle het verschil maken? Kan er volgend jaar een blokje circulaire sociale huurwoningen worden opgeleverd? Hoe ziet de materialenbalans er in Zwolle uit? Is de maakindustrie aangehaakt? Is er een nieuw te ontwikkelen woonwijk waar circulariteit als ook inclusiviteit als voorwaarde gesteld kan worden? Is er een bestaande woonwijk die van het aardgasloos moet worden? Zo ja, wordt dit dan direct ook circulair aangevlogen? ,,De bereidheid van marktpartijen om samen te werken, alsmede een sterk MKB, betekent dat Zwolle wel degelijk het verschil kan maken’’, aldus Büch. De vragen en discussie gaf eenieder in ieder geval voldoende inspiratie om het onderwerp binnen de eigen organisatie op de agenda te zetten

Na Büch was het woord aan Arjan Jansen (directeur Regio Zwolle United) die de gasten wist te prikkelen met een verhaal over hoe PEC Zwolle de kracht van sport inzet om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om deze afstand te verkleinen, dan wel helemaal weg te nemen. Sport als middel en metafoor, waarbij Regio Zwolle United / PEC Zwolle zich op het middenveld bevindt, en daarbij de verbindende factor is tussen de verdediging (overheden) en de aanval (ondernemers). De club investeert hierbij in een vitale Regio Zwolle middels sportieve programma’s, zoals de Week van de Vitaliteit die dit seizoen voor de derde keer rij wordt georganiseerd. Ook hoopt de club in de toekomst naar ‘Zero Waste Events’ te gaan: Duurzaam Eredivisie Voetbal. De club neemt hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de regio. Daarnaast haakte Jansen in op de uitvraag van Büch of er behoefte is aan een ‘materialenpaspoort’, door een vertaalslag te maken naar talentontwikkeling; ,,Het duurt gemiddeld 20 jaar voordat een talent ingezet kan worden op het hoogste niveau, dus waarom zou een gebied niet aangewezen kunnen worden als ‘talent’ met de vraag: wat ga je er over 20 jaar mee doen?’’ Tot slot verzorgde Jansen nog een voorbeschouwing op de wedstrijd, zodat de gasten later in de avond goed voorbereid plaats konden nemen op de hoofdtribune.

Aansluitend genoot de groep van een buffet, waarna zij zich verplaatsen naar de Regio Zwolle Bar in de ‘Wensink Lease lounge’ voor de wedstrijd PEC Zwolle – NAC Breda (0-0). De organisatie kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst!

< Column: Circulair BZK in zicht | Cirkelstad Haarlem Kennemerland: Als we gaan, dan gaan we goed! >