Grote belangstelling voor het materialen paspoort.

De Green Deal Circulaire Gebouwen is een initiatief van Corporate Facility Partners (CFP) en de Rijksoverheid. Het initiatief wordt mede ondersteund door organisaties als de Dutch Green Building Council (DGBC), Facility Management Nederland (FMN) en Duurzaam Gebouwd. De organisaties die ondertekenden committeren zich aan de ontwikkeling van een gebouwenpaspoort, waarin circulaire kenmerken van een gebouw zijn vastgelegd. Hiermee krijgen gebouwbeheerders zicht op de mate waarin gebouwen voldoen aan het circulaire gedachtengoed. Voor de ontwikkeling van het gebouwenpaspoort zijn 6 pilotprojecten geselecteerd, beschikbaar gesteld door ABN Amro (Eindhoven), KPN (Apeldoorn), Koninklijke Bibliotheek (Den Haag), Lyceum Schravenlant (Schiedam), Provincie Utrecht (Renswoude) en een winkel van SNS Bank.

Verschillende concepten zijn reeds in omloop. Zo heeft Rau een materialenpaspoort gemaakt voor het nieuwe gemeentehuis in Brummen. Ook de partners van Cirkelstad hebben een materialenpaspoort gemaakt. In februari zijn de Cirkelstadpartners Hogeschool Rotterdam, Gemeente Rotterdam, DoepelStrijkers, Rijksvastgoedbedrijf en Search een vervolg gestart. Enerzijds om tot een goede ordening te komen van de inhoud en deze te valideren op een pilotproject. Anderzijds om een visie te ontwikkelen op het gebruik en beheer er van. Het lijkt logisch om het paspoort op te leveren bij het ontwerp, maar hoe beheer je het dan mij mutaties? Bij sloop heeft men een stoffeninventarisatie op te maken, is dit een logisch moment? Of is de combinatie van beide? Voor de zomer 2015 wordt de oplevering verwacht.

 

< Structurele aanpak van uitvallers. | De ‘circulaire economie’ wint aan begrip. >