Het Nieuwe Bouwen

Cirkelstad Arnhem Nijmegen presenteerde zich krachtig op de markt van professor Jan Jonker, donderdag 18 mei in Arnhem, met het programma Het Nieuwe Bouwen. Dat is een samenwerkingsverband van bedrijven (onder andere Stichting Agrodome) en onderwijsinstellingen (Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) waarbij gebouwd wordt aan verduurzaming en het circulair maken van het hele bouwproces, inclusief de grond-, weg- en waterbouw. ’s Ochtends presenteerde Jan Jonker de uitkomsten van zijn onderzoek naar businessmodellen voor de circulaire economie en werd er veel gesproken. ’s Middags was de boodschap vanuit Cirkelstad Arnhem Nijmegen een luid en duidelijk ‘Het kan wél!’. Praten is nuttig, maar gezien de huidige technologische ontwikkelingen kunnen we nú al aan de slag. Dat sprak veel bezoekers aan en leidde tot nieuwe contacten en enkele mogelijke initiatieven. De diverse onderzoeken vanuit Cirkelstad en onze benchmark met vergelijkende scans op maat voor het selecteren en monitoren van aannemers en hun grondstoffengebruik trokken veel belangstelling. Als vervolg organiseren we op 29 mei een bijeenkomst voor genodigden waarin de rol die het Risicolab van de HAN kan spelen in het ontwikkelen van nieuwe business- en financieringsmodellen aan bod zal komen.

< Biobased Handelsmissie 2017 | Gevelindustrie werkt samen aan circulaire gevelindustrie >